เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่อาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ. ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งแรกของประเทศไทย ขึ้นอีกครั้ง พร้อมกันทั้งทางวาจา และทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com จำนวน 19 ป้าย หลังจากในการประมูลเมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ระบบการประมูลเกิดขัดข้อง ทำให้สามารถประมูลทะเบียนลักษณะพิเศษฯ ไปได้เพียง 63 หมายเลข จากทั้งหมด 82 หมายเลข จึงยังเหลืออีก 19 หมายเลข ที่ต้องประมูลให้แล้วเสร็จ ซึ่งในรอบนี้ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเคย มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลกว่า 100 คน

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับทะเบียนรถ 19 หมายเลขที่ประมูลรอบนี้ ประกอบด้วย มรรค 8, มังกร 789, มั่งมี 999, วันดี 9999, สุทัศน์ 999, อมตะ 777, รัก 9999, นที 1, โชคดี 8, โชคดี 555, สวย 8888, สวย 789, เฮงรวย 1, ชนะ 8, ชนะ 9, ลินิน 1, เจริญ 789, มงคล 9 และมงคล 789 โดยแต่ละหมายเลขมีการประมูลแข่งขันกันอย่างคึกคัก ทั้งทางวาจา และอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามการประมูลทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษครั้งแรกในไทย ในรอบแรก 63 หมายเลข สามารถทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 282 ล้านบาท ส่วนการประมูลรอบนี้สามารถทำรายได้ประมาณ 90 ล้านบาท รวมทั้ง 2 รอบ เป็น 372 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่คาดไว้กว่า 70 ล้านบาท ซึ่งจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ต่อไป

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า สำหรับหมายเลขทะเบียนที่มียอดการประมูลสูงสุดในครั้งนี้ ได้แก่ หมายเลข มังกร 789 จบการประมูลที่ราคา 12.8 ล้านบาท ส่วนหมายเลข รวย 9999 เป็นป้ายพิเศษที่มียอดการประมูลสูงที่สุดในการประมูลทะเบียนพิเศษครั้งแรกในไทย อยู่ที่ 18.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการประมูลทะเบียนรถลักษณะพิเศษ เป็นไปตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเลขทะเบียนรถแบบพิเศษ สามารถมีตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 7 หลัก รวมทั้งช่วยเพิ่มรายได้แก่ กปถ. นำไปใช้ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของไทย โดยขณะนี้ ขบ.อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ยื่นคำขอรับอุปกรณ์ได้จนถึงวันที่ 17 พ.ค.65 

นายจิรุตม์ กล่าวด้วย ผู้เข้าร่วมประมูลทุกคน จึงถือว่ามีส่วนร่วมสร้างกุศลในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่สองของประเทศไทย จะเกิดขึ้นอีกเมื่อใดนั้น คงต้องรอดูว่ามีผู้สนใจมากน้อยแค่ไหน โดยจะเปิดให้ประชาชนเสนอคำหรือข้อความ รวมถึงหมายเลขทะเบียนที่ต้องการผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com จากนั้น ขบ. จะตรวจสอบ และคัดกรองคำ หรือข้อความและหมายเลขทะเบียนที่มีผู้เสนอเข้ามาตามหลักเกณฑ์ ก่อนนำมาเปิดประมูลต่อไป

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความหมายของคำ หรือข้อความจะต้องไม่เป็นคำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดี ไม่เสียดสีสังคมหรือบุคคล ไม่เป็นคำที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือหยาบคาย ไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเมื่อรวมตัวเลข ตัวอักษร และสระแนวนอนแล้วจะต้องไม่เกิน 7 ตัวอักษร เช่น มั่งคั่ง 888, ทำดี 999 เป็นต้น