สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,053 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 13,979 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 74 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,014,626 ราย หายป่วยกลับบ้าน 16,782 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,885,257 ราย กำลังรักษา 155,910 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,818 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 24.2

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,238,061 ราย หายป่วยแล้ว 4,053,751 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 129 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 28,400 ราย