เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022

รวมข่าวพระราชสำนัก

‘เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี’ทรงเปิดงาน THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023

“เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี” ทรงเปิดงาน THAI TEXTILES TREND BOOK Autumn/Winter 2022-2023 แนวโน้มเฉดสีมุมมองของธรรมชาติ การผสมผสานสีสันแห่งเนื้อแท้วัสดุสำหรับผ้าไทยในเหมันตฤดู

“กรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง Immuno-oncology” พระราชทานแก่ คณาจารย์ และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล รวมถึงสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 21 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565

‘ในหลวง’ พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ปีติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

รวมข่าวพระราชสำนักเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่ 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

‘ในหลวง – พระราชินี’ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงกราบพระบาท ‘ในหลวง’ ทรงสวมกอด เจ้าฟ้าทีปังกรฯ

ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงกราบพระบาท ‘ในหลวง’ ทรงสวมกอด เจ้าฟ้าทีปังกรฯ พสกนิกรต่างปลื้มปีติ

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ วางพานพุ่ม วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้าฯ รับเสด็จ ในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศ รับส่งเสด็จ

ปีติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ‘เดลินิวส์’

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) เดลินิวส์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด