เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2021

ข่าวเกษตร

เรื่องน่ารู้ : กระดูกไก่ดำ

เป็นสมุนไพร มีสรรพคุณทางยา โดยรากหรือลำต้น ต้มดื่มแก้ไอ ใบ ลนไฟประคบรักษาอาการขาหัก ต้มดื่มแก้ท้องเสีย

เลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้าใบ

เลี้ยงปลาหมอในบ่อผ้าใบในสวนยางพารา 50 วัน โตเร็ว ได้น้ำหนักดี พ่อค้าเข้ามาประกันราคารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 85 บาท

กรด-ด่างในน้ำสำคัญยังไง

ควรหมั่นตรวจเช็กค่า ความเป็น กรด-ด่าง ของทั้งดินและน้ำ เพราะอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้

บทความเกษตรยอดนิยม

ข่าวเกษตรเพิ่มเติม

ปศุสัตว์เผยส่งออกทะยานต่อเนื่อง

เผยส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยช่วงเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 มีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 11% หรือคิดเป็นปริมาณ 1.35 ล้านตัน มูลค่า 126,000 ล้านบาท

เรื่องน่ารู้ : ลิ้นเหี้ย

ไม้เลื้อย มียางขาว ใบหนา อวบ รูปไข่ รูปรี หรือรูปใบหอก กว้าง 5-11 ซม.ยาว 7.5-15 ซม. มีเส้นใบหลัก 3-5 เส้น

นวัตกรรมชุดตรวจศัตรูพืชอย่างง่าย

พัฒนาและประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ “ชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม” ซึ่งมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย โดยประกอบเป็นเครื่องมือแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากพืช มีกล้องจุลทรรศน์ใช้ตรวจค้นหาไส้เดือนฝอยได้ทันทีในเครื่องเดียว ราคาถูกและสามารถผลิตได้ในประเทศ

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด