เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2021

ข่าวเกมส์-ทีนโซน

ข่าวเกมส์-ทีนโซนเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯประกาศ ‘อีสปอร์ต’เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ ‘อีสปอร์ต’เป็นกีฬาอาชีพแล้วให้ฝ่ายเกี่ยวข้องจดแจ้งการดำเนินการต่อนายทะเบียนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด