เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2021

ข่าวไลฟ์สไตล์

อย่างเป็นทางการ! ประเทศไทยประกาศให้ “อีสปอร์ต” เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้”อีสปอร์ต” หรือการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็น “กีฬาอาชีพ” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว

ราชกิจจาฯประกาศ ‘อีสปอร์ต’เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ ‘อีสปอร์ต’เป็นกีฬาอาชีพแล้วให้ฝ่ายเกี่ยวข้องจดแจ้งการดำเนินการต่อนายทะเบียนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ทำความรู้จัก ‘ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ’ เช็กก่อนรู้ก่อน-ลดอัมพาต

รู้จักกับระบบ “Tele Heart Rhythm Monitoring” เทคโนโลยีเช็กหัวใจจากระยะไกล “ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” ตัวช่วยให้รู้สึกอุ่นใจเหมือนใกล้หมอ

ข่าวไลฟ์สไตล์เพิ่มเติม

ติดตามเดลินิวส์

สงวนสิทธิ์ 2556 – 2560 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด