อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

แม่ฮ่องสอนจัดแข่งตอบปัญหาประชาธิปไตยเยาวชน

แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา เยาวชนประชาธิปไตยก้าวไกลสู่อาเซียน อังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 01.40 น.

วันนี้(11 มิ.ย.) นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้ความสำคัญ และจัดขึ้นในทุกปี   ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


นางอ่อนศรี   กล่าวอีกว่า   สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน 10 โรงเรียน โดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าไปแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับภูมิภาค ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่  ในวันที่ 20 มิ.ย. และระดับประเทศที่กรมประชาสัมพันธ์ในวันที่ 30 ก.ค. ต่อไป

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น