อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

แม่ฮ่องสอนจัดแข่งตอบปัญหาประชาธิปไตยเยาวชน

แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา เยาวชนประชาธิปไตยก้าวไกลสู่อาเซียน อังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 01.40 น.

วันนี้(11 มิ.ย.) นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางอ่อนศรี ศรีอัมพร ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้ความสำคัญ และจัดขึ้นในทุกปี   ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


นางอ่อนศรี   กล่าวอีกว่า   สำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน 10 โรงเรียน โดยจะคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าไปแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับภูมิภาค ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่  ในวันที่ 20 มิ.ย. และระดับประเทศที่กรมประชาสัมพันธ์ในวันที่ 30 ก.ค. ต่อไป

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0