อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 มกราคม 2562

"ปู"ใช้เวทีเศรษฐกิจโลกจูงใจต่างชาติมั่นใจเศรษฐกิจไทย

นายกฯร่วมประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกที่สวิส หวังจูงใจต่างชาติมั่นใจเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวหลังน้ำท่วมใหญ่ จันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 02.50 น.

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค. ที่เมืองดาวอส ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยภายหลังอุทกภัยว่าภาคเอกชนของไทยยังคงมีความเข้มแข็งและยังคงเป็นผู้นำตลาดโลก นอกจากนี้ ในวันที่ 27 ม.ค. ฝ่ายไทยจัดงาน“ไทยแลนด์ ไนท์” เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย.ที่ประเทศไทย


นางฐิติมา กล่าวอีกว่า ในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมใน 3 เวทีหลัก ได้แก่ 1.การเข้าร่วมการหารือโต๊ะกลมระหว่างอาหารกลางวัน ร่วมกับผู้นำและผู้บริหารระดับจากภาคเอกชนทั่วโลก เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2.การกล่าวถ้อยแถลงเปิดการหารือและอภิปรายในหัวข้อ ‘Women as the Way Forward’ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมและรูปแบบการเป็นผู้นำของสตรี และ 3.การกล่าวถ้อยแถลงเปิดการหารือและพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆในหัวข้อ ‘Public Private Interaction on Thailand’ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย การวางแนวนโยบายไทยในการบริหารจัดการน้ำ และการปฏิรูปประเทศไทยในระยะยาว อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีจะพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆได้แก่ ประธานาธิบดีโปแลนด์ ประธานาธิบดีแทนซาเนีย ประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิส และนายกรัฐมนตรีปากีสถาน รวมถึงผู้นำภาคเอกชนจากบริษัทต่างๆ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ ได้แก่ สำนักข่าวซีเอ็นบีซี สำนักข่าวยูโรนิวส์ และหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และมาตรการและแผนการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตอุทกภัยเหมือนในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนถึงศักยภาพของไทยและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล
 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

คำสำคัญ

บอกต่อ : 0