อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

มองบวก มองลบ

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 00.00 น.

การเมือง ทำให้มนุษย์จำนวนมาก เปลี่ยนชีวิตจาก มองอะไรในแง่บวก กลายเป็น แง่ลบไปหมด

วัน ๆ นักการเมืองบางคน เอาแต่จ้องห้ำหั่นฝ่ายตรงข้าม โดยลืมไปว่า ยังมีอีกหลายเรื่อง ที่นักการเมืองควรทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้

ถ้า ต้องเปลี่ยน นิสัยจากมองบวกมาเป็นมองลบสู้เป็นมนุษย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง น่าจะดีกว่า เพราะเป็นนักการเมืองจะ ไม่บังเกิดผลดี อะไรต่อตัวเองแต่อย่างใด

พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า ใครที่ มองโลกในแง่ร้าย แต่ละวันใช้เวลาหมดไปกับความเพียรพยายามในการนินทาการประทุษร้ายคนอื่น จะประสบ ผลกรรม 10 ประการ ด้วยกัน

นั่นคือหนึ่ง ความรู้สึกทุกข์ อารมณ์ไม่ปกติ นั่นคือสอง ความหยาบคาย นั่นคือสาม ความเสื่อม นั่นคือสี่ ได้รับบาดเจ็บด้วยการต่อสู้ นั่นคือห้า ประสบเคราะห์หนัก จิตใจจะใฝ่ทำแต่ความชั่ว สุดท้ายมีอาการป่วยทางจิต

นั่นคือหก สภาพจิตไม่แช่มชื่น เหมือนมีน้ำมันราดตนเองและจุดไฟเผา นั่นคือเจ็ด ถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลว นั่นคือแปด ญาติพี่น้องและมิตรสหายไม่คบหา  นั่นคือเก้า ทรัพย์สมบัติสิ้นสูญ และ นั่นคือสิบ ตกนรก

ความคิดในทางลบ ความคิดไม่สร้างสรรค์ ความคิดทำให้เกิดทุกข์ ความคิดที่นำไปสู่พฤติกรรมการทำร้าย จะเกิดความสูญเสียทั้ง ร่างกาย จิตใจ และ วิญญาณ

ผู้ที่ มองอะไร ในทางลบ จะทำให้เรามีจิตใจ คับแคบลง ส่วนพวกทีี่มองอะไรในทางบวกจะทำให้เรามีจิตใจ กว้างขึ้น เปิดรับความคิดเห็นและการกระทำต่าง ๆ ด้วยใจเป็นสุข เกิด สัมพันธภาพที่ดี กับผู้อื่น ช่วยลดความเครียด และช่วยลดความดันได้อย่างมีปาฏิหาริย์

ตัวอย่าง ของการมองอะไรในแง่ลบทางการเมือง ในปัจจุบัน เห็นได้ชัดจากการวิพากษ์วิจารณ์การเดินทางไปเยือนสหภาพสวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี มอนเตรเนโก และนครรัฐวาติกัน ของนายกรัฐมนตรีไทยเมื่อไม่กี่วันมานี้

ผู้ที่มองแต่ในแง่ลบ จะบอกว่า นายกรัฐมนตรีไปเที่ยวและไปทำประโยชน์เพื่อตนเองและครอบครัว

แต่ถ้ามองใน แง่บวก จะมองเห็นประโยชน์ของการไปเยือนดังกล่าว

โดยเฉพาะการไปเยือนนครรัฐ วาติกันและมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก นั้น ผู้ที่มองในแง่บวกจะกล่าวด้วยความยินดีว่ายอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยมเพราะ กว่า 58 ปีแล้วที่ผู้นำของไทยไม่ได้ไปเยือนนครรัฐวาติกัน

ยอดเยี่ยมเพราะ ไทย มิได้เป็น ประเทศซึ่งมีผู้นับถือศาสนาคริสต์มากเท่าฟิลิปปินส์หรือประเทศอื่น แต่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ยินยอมให้เข้าเฝ้า นับว่า เป็นเรื่องไม่ธรรมดา

ยอดเยี่ยมเพราะ ถ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส เสด็จมาเยือนไทยตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีไทย นับได้ว่า เป็นเกียรติอย่างสูงส่ง ทีเดียว

มนุษย์เรานั้น เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะคิดที่จะมองได้

มองอะไรไปแต่ในทางลบแล้วไม่มีประโยชน์อันใดแล้วจะมองไปทำไมก็ไม่ทราบได้ หัดมามองอะไรที่เป็นบวกกันบ้างเถอะ แล้วชีวิตจะมีความสุข.

อนุภพคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0