อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

กรรมการอิสลาม15จว.ใต้ร้องรัฐหนุนงบแก้ปัญหายาเสพติด

กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดใต้ พบนายกฯ ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐหนุนงบแก้ปัญหายาเสพติดเพิ่ม พร้อมแก้ กม.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ “ปู” ไม่ฝากประเด็น “เฉลิม” เจรจามาเลย์ บอกดูแลงานใต้อยู่แล้ว รู้เจตนารมย์ของรัฐดีต้องการให้เกิดความสงบ จันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 00.43 น.

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 7 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ประธานกรรมการอิสลามประจำ 15 จังหวัดภาคใต้ พร้อมคณะประมาณ 50 คน เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่ออวยพรปีใหม่ 2556 พร้อมสวดดุอา เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลบริหารบ้านเมืองประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  นอกจากนี้สมาพันธ์กรรมการอิสลามฯ ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องซึ่งเป็นมติของที่ประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลามเมื่อวันที่  2-3 ม.ค.ที่ผ่านมาให้กับนายกรัฐมนตรี  เพื่อขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการบำบัด  และขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ให้ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีแทนกระทรวงวัฒนธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญอย่างเป็นธรรม พร้อมแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ อาทิ การขอเพิ่มโควต้าจากประเทศซาอุดิอาระเบียให้พอเพียงกับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกจากไปประกอบพิธีฮัจย์จากเดิม 13,000 คน  เป็น 15,000 คน  และขอให้รัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการอิสลามประจำ รวมทั้งสั่งการให้หน่วยงานราชการ อาทิ โรงพยาบาล เรือนจำ สถานการศึกษา จัดให้มีครัวฮาลาลในทุกจังหวัด

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนทุกๆศาสนา และพร้อมทำงานร่วมกับผู้นำของทุกศาสนา และยินดีรับข้อเสนอต่างๆ  สิ่งไหนที่ร่วมกันทำได้และเป็นประโยชน์ก็พร้อมดำเนินการ แต่คงต้องดูเนื้อหารายละเอียดและนัดหารืออีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า รัฐบาลให้ความสนใจและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งรัฐบาลได้เอาใจใส่และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปทำความเข้าใจในพื้นที่ เพราะวันนี้ต้องทำให้ส่วนกลาง และพื้นที่ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะมีการนัดหารือและติดตามการลงพื้นที่เร็วๆนี้  ส่วนการที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียในวันที่ 8 ม.ค.นี้นั้น ตนไม่ได้ฝากอะไรไป เพราะท่านไปในฐานะที่กำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมกรขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศปก.กปต.)ก็จะทราบภารกิจของรัฐบาลอยู่แล้วว่าจุดมุ่งหมายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้าง  ยืนยันว่ารัฐบาลเน้นในเรื่องของความร่วมมือให้เกิดความสงบ ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0