อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

“​รม​ช.ส​ธ​.”​หนุน​แนว​คิด​ “​อลงกรณ์​”​

ไม่​ลด​ภาษี​เหล้า​เบียร์​นำ​เข้า​ ​เพราะ​เป็น​สิน​ค้า​ทำลาย​สุข​ภาพ​ ​พร้อม​เสนอ​ให้​เพิ่ม​ภาษี​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ราคา​ต่ำ​ให้​หนัก​ขึ้น​ ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 01.03 น.

​ไม่​ลด​ภาษี​เหล้า​เบียร์​นำ​เข้า​ ​เพราะ​เป็น​สิน​ค้า​ทำลาย​สุข​ภาพ​  ​พร้อม​เสนอ​ให้​เพิ่ม​ภาษี​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ราคา​ต่ำ​ให้​หนัก​ขึ้น​

​เช้า​วัน​นี้​ (16 ก.ค.) ​ที่​โรง​แรม​อมรินทร์​ ​ลาก​ูน  จ.​พิษณุโลก​ ​ดร​.​พรรณ​สิริ​  ​กุล​นาถ​ศิ​ริ​ ​รม​ช.​สาธารณสุข​ ​เปิด​ประชุม​คณะ​กรรมการ​ควบ​คุม​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ระดับ​จังหวัด​ ​พนักงาน​เจ้า​หน้าที่​ผู้​บังคับ​ใช้​กฎหมาย​ ​ใน​พื้น​ที่​ภาค​เหนือ​  17  ​จังหวัด​   ​เพื่อ​ชี้​แจง​กฎหมาย​ลูก​หรือ​อนุ​บัญญัติ​ที่​ออก​ใหม่​ ​ใน​ปี​ 2553  ​ตาม​พระ​ราช​บัญญัติ​ควบ​คุม​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ พ.ศ. 2551  ​จำนวน​ 4  ​ฉบับ​ที่​ใช้​ ​ได้​แก่​ 1.​กฎ​กระทรวง​ ​กำหนด​หลัก​เกณฑ์​และ​เงื่อน​ไข​การ​แสดง​ภาพ​สัญลักษณ์​เพื่อ​ประกอบ​การ​โฆษณา​หรือ​ประชา​สัมพันธ์​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ 2. ​ประกาศ​คณะ​กรรมการ​ควบ​คุม​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ว่า​ด้วย​รูป​แบบ​และ​วิธี​การ​แสดง​ข้อ​ความ​คำ​เตือน​ประกอบ​ภาพ​สัญลักษณ์​ของ​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​หรือ​ภาพ​สัญลักษณ์​ของ​บริษัท​ผู้​ผลิต​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ 3. ​ระเบียบ​คณะ​กรรมการ​ควบ​คุม​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ว่า​ด้วย​หลัก​เกณฑ์​การ​เปรียบ​เทียบ​อัตรา​ค่า​ปรับ​ผู้​กระทำ​ผิดก​ฎ​หมาย​

4.​คำ​สั่ง​คณะ​กรรมการ​ควบ​คุม​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ ​เรื่อง​ ​การ​มอบ​หมาย​ให้​ดำเนิน​การ​เปรียบ​เทียบ​อัตรา​ค่า​ปรับ​  ​ซึ่ง​จาก​นี้​ไป​เจ้า​หน้าที่​ทุก​จังหวัด​ที่​เกี่ยว​ข้อง​ ​คือ​สาธารณสุข​ ​สรรพ​สามิต​ ​องค์​กร​ปก​ครอง​ส่วน​ท้อง​ถิ่น​ ​สามารถ​ดำเนิน​การ​ควบ​คุม​ผู้​ประกอบ​การ​ให้​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​ ​หาก​ฝ่า​ฝืน​ ​สามารถ​ลง​โทษ​ได้​ตาม​กฎหมาย​ได้​ทัน​ที​

​ดร​.​พรรณ​สิริ​ ​เปิด​เผย​ว่า​ ​เห็น​ด้วย​กับ​แนว​คิด​ของ​ ​นาย​อลงกรณ์​  ​พลบ​ุตร ​รม​ช.​พาณิชย์​ ​เป็น​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะ​ไม่​ลด​ภาษี​นำ​เข้า​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​และ​ยา​สูบ​เป็น​ 0 ​เปอร์เซ็นต์​ ​เพราะ​เป็น​สิน​ค้า​ที่​เป็น​อันตราย​ต่อ​สุข​ภาพ​และ​ก่อ​ให้​เกิด​ผล​เสีย​ต่อ​เศรษฐกิจ​ของ​ประเทศ​ใน​ภาพ​รวม​ ​และ​เห็น​ควร​เพิ่ม​ภาษี​สรรพ​สามิต​ควบ​คู่​กัน​ไป​ด้วย​ ​เพราะ​เป็น​ภาษี​ที่​มี​อิทธิ​พล​สูง​สุด​ต่อ​ราคา​ของ​เครื่อง​ดื่ม​ ​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เด็ก​และ​เยาวชน​เข้า​ถึง​ได้​ยาก​ขึ้น​ ​เนื่อง​จาก​จะ​มี​ราคา​ที่​สูง​ขึ้น​

​ดร​.​พรรณ​สิริ​ ​กล่าว​ว่า​ ​ใน​การ​เพิ่ม​ภาษี​สรรพ​สามิต​สำหรับ​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ที่​มี​ราคา​ต่ำ​    ​ให้​มุ่ง​เน้น​ใน​ 2 ​มิติ​คือ​ ​เครื่อง​ดื่ม​ที่​มี​ราคา​ต่อ​บรรจุ​ภัณฑ์​ต่ำ​หรือ​มี​ราคา​ต่อ​ขวด​หรือ​กระป๋อง​ต่ำ​ ​เช่น​ ​เบียร์​ ​เหล้า​ปั่น​ ​กับ​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ที่​มี​ราคา​ต่อ​ปริมาณ​แอลกอฮอล์​บริสุทธิ์​ต่ำ​สุด​  ​เช่น​ ​เหล้า​ขาว​ ​เป็นต้น​ ​เนื่อง​จาก​มี​ข้อมูล​วิชา​การ​พบ​ว่า​ ​ราคา​เครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ใน​ประเทศไทย​จัด​ว่า​มี​ราคา​ต่ำ​เมื่อ​เทียบ​ค่า​เฉลี่ย​นานา​ชาติ​ที่​ปรับ​ตาม​ราคา​ต่อ​ค่า​ครอง​ชีพ​ใน​ประเทศ​ต่าง​ ๆ   ​โดย​ราคา​เบียร์​ใน​ไทย​ถูก​กว่า​ราคา​เฉลี่ย​นานา​ชาติ​ถึง​ 2.36 ​เท่า​ ​ใน​ขณะ​ที่​ราคา​สุรา​กลั่น​หรือ​เหล้า​ขาว​ใน​ประเทศไทย​ก็​ต่ำ​กว่า​ค่า​เฉลี่ย​นานา​ชาติ​ถึง​ร้อย​ละ​ 75.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0