อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

วิบากกรรมเก้าอี้ผู้ว่าฯพรรค‘ประชาธิปัตย์’

ในจำนวนนี้เป็นผู้ว่าฯ ที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ 3 คนได้แก่ นายธรรมนูญ นายอภิรักษ์ และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้ง 3 คน ล้วนแล้วแต่ โดนวิบากกรรมให้เก้าอี้มีอันเป็นไป พุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 09.02 น.

กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.มาแล้ว 10 ครั้ง มีผู้ว่าฯ มาแล้ว 7 คน ได้แก่ นายธรรมนูญ เทียนเงิน พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา นายพิจิตต รัตตกุล นายสมัคร สุนทรเวช นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร โดยมี 3 คนได้รับเลือกตั้ง 2 สมัย คือ พล.ต.จำลอง นายอภิรักษ์ และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์

ในจำนวนนี้เป็นผู้ว่าฯ ที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ 3 คนได้แก่ นายธรรมนูญ นายอภิรักษ์ และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เป็นที่น่าสังเกตว่า  ทั้ง 3 คน ล้วนแล้วแต่ โดนวิบากกรรมให้เก้าอี้มีอันเป็นไป เริ่มจาก นายธรรมนูญ เป็นผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.  2518 แต่อยู่ในวาระเพียง  1 ปี ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากหลังการรัฐ ประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น พิจารณาว่าเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จึงใช้อำนาจตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 ปลดนายธรรมนูญออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2520

ส่วน นายอภิรักษ์ ได้รับเลือกตั้ง 2 สมัย โดยสมัยแรกได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 ส.ค.  2547 อยู่ในวาระครบ 4 ปี และลงเลือกตั้งในสมัยที่ 2  เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2551 อยู่ในตำแหน่งเพียงเดือนเศษ ก็ต้องยุติบทบาทการทำหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. หลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิดในคดีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง แต่ด้วยสปิริตทางการเมืองได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งทั้งที่คดียังพิจารณาไม่สิ้นสุด จึงมีการจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2552 ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ได้รับเลือกตั้งและอยู่ครบวาระ 4 ปีก็ลงสมัครรักษาแชมป์อีกในสมัยที่ 2 และได้รับเลือกตั้งไปเมื่อวันที่  3 มี.ค. 2556 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติรับรองตำแหน่งตั้งแต่ 27 มี.ค. 2556 จนถึงขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 1 ปีเต็ม ก็มีเหตุให้การทำงานสะดุด

โดยเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ มีมติ 3 ต่อ 2 เสียง เสนอศาลอุทธรณ์ภาค 1 สั่งเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่หลังวินิจฉัยคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง ของ  ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ุ ซึ่งเชื่อว่ามีการกระทำหาเสียงใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม ขัด พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา 57(5) มีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต

โดยขั้นตอนต่อไป หาก ศาลฯ รับเรื่องเมื่อใด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ต้องยุติบทบาทผู้ว่าฯ กทม.  ไปจนกว่าศาลตัดสินออกมาว่าเป็นเช่นใด โดย กกต. จะต้องยื่นเรื่องให้ทันตามกรอบเวลาพิจารณาความผิดกฎหมายเลือกตั้งตามที่มีผู้ร้องเรียนภายใน 1 ปี  คือครบในวันที่ 26 มี.ค.นี้  ซึ่งศาลฯ จะใช้เวลาประมาณ 10 วัน ตัดสินว่าจะรับเรื่องหรือไม่  หากศาลรับเรื่องเมื่อใด ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ต้องยุติบทบาท โดยให้รองผู้ว่าฯ ที่อาวุโสสุดมารักษาการตำแหน่งผู้ว่าฯ ไปจนกว่าศาลจะตัดสิน หากศาล    ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ กกต. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ก็สามารถกลับเข้ามารับตำแหน่งเหมือนเดิม ทั้งนี้อยู่ที่ศาลจะพิจารณาแล้วเสร็จเมื่อใด  คงต้องรอลุ้นกันต่อไป

จะเห็นได้ว่าบนเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ของประชาธิปัตย์แต่ละคนล้วนแต่มีวิบากกรรมจริง ๆ.

ทีมข่าวกทม. คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0