อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ลุยตั้งบอร์ดบีโอไอใหม่

ปรับมติครม.เร่งตั้งบอร์ดบีโอไอใหม่ หลังคำขอส่งเสริมการลงทุนค้างเติ่ง 600,000 ล้านบาท อังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 06.02 น.

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบตามข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ชุดใหม่ได้ หลังจากที่ชุดปัจจุบันหมดวาระลงตั้งแต่เดือนธ.ค.56โดยมีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนค้างอยู่ วงเงินลงทุน 600,000ล้านบาท ถือเป็นข่าวดีด้านเศรษฐกิจของประเทศ ที่ครม.จะแต่งตั้งบอร์ดบีโอไอมาอนุมัติโครงการที่ค้างอยู่ได้

ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่สามารถแต่งตั้งบอร์ดบีโอไอชุดใหม่ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นเพราะครม.มีมติเมื่อวันที่10ธ.ค.56 และ11ก.พ.57ได้กำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย ที่มีตำแหน่งว่างลง ในระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎรมีผล เป็นการสร้างความผูกพันต่อครม.ชุดต่อไป และจะกระทำไม่ได้ ดังนั้น ช่วงที่ผ่านมาครม.จึงไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ ทั้งที่เป็นการดำเนินงานประจำตามปกติ จึงส่งผลให้งานของหน่วยราชการต่าง ๆ เดินหน้าไม่ได้ด้วย โดยมีเรื่องร้องเรียนจากกระทรวงต่าง ๆ เข้ามาจำนวนมาก ดังนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้หารือกับ กกต. และเสนอให้ยกเลิกมติครม.เดิม ที่ห้ามไม่ให้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว

“คณะกรรมการกฤษฎีกา และกกต.หารือกันแล้ว และมีข้อสรุปให้ถือปฏิบัติว่า การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย เป็นการดำเนินการเพื่อให้มีคณะกรรมการตามกฎหมาย อันจำเป็นต่อการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายสามารถดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข หรือกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติ และเมื่อได้แต่งตั้งแล้วคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าว สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่ละฉบับอันเป็นงานประจำตามปกติได้”

นายชลิตรัตน์ กล่าวว่า ตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ณ สิ้นเดือนก.พ. 57แบ่งเป็น5หมวดหลัก ได้แก่ หมวดบริการและสาธารณูปโภค 120โครงการ วงเงินลงทุน250,000ล้านบาท หมวดยานยนต์และผลิตภัณฑ์โลหะ 40โครงการ วงเงิน100,000ล้านบาท หมวดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 12โครงการ วงเงิน60,000 ล้านบาท หมวดเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป 60โครงการ วงเงิน50,000ล้านบาท และโครงการย่อยอื่น ๆรวม 100,000ล้านบาทคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0