อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

"คสช."เปิดสายด่วน 1111 ให้ปชช.ร้องทุกข์

"คสช."เปิด 4 ช่องทางให้ ปชช.ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสทุจริต เสนอข้อมูลปฏิรูปประเทศ-สร้างปรองดอง ยันทุกเรื่องส่งถึงมือ "ประยุทธ์" พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 06.57 น.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ และผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) โดยใช้ 4 ช่องทาง คือ สายด่วน 1111 กด 2 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.1111.go.th และตู้ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ส่งฟรีไม่ต้องติดแสตมป์) รวมถึงจุดบริการประชาชน 1111 ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งศูนย์ 1111 จะประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงไปดูแล และแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ร้องเรียนดำเนินการไปถึงไหน ส่วนเรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ก็จะเข้าสู่กระบวนการตามกลไก

นายสมพาศ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกฯ สั่งการให้เปิดช่องทางทั้ง 4 ช่องทาง ในการส่งความคิดเห็น ข้อเสนอในการปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร้างความปรองดอง เพื่อส่งไปยังศูนย์ปรองดองฯของ คสช.และศูนย์ปฏิรูปของ คสช. เรื่องร้องทุกข์ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาทุกช่องทาง ยืนยันว่าหัวหน้า คสช.จะได้รับทราบทุกเรื่อง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0