อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

กสม.ชี้นโยบาย คสช.แก้ปัญหาที่ทำกินไร้ผล

"หมอนิรันดร์"จ่อเสนอแผนแม่บทแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ซัดนโยบาย คสช.ไร้ผล ประชาชน-คนจน ยังถูกไล่ที่ ไม่มีที่ทำกิน พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 02.54 น.

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) จัดสัมมนา “ระดมความเห็นและข้อเสนอ ต่อแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภาคประชาชน” โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กสม.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า กล่าวถึงปัญหาและผลกระทบจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 64/2551 และฉบับที่ 66 /2557 ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้สังคมไทยและสังคมโลกรับรู้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำคือปัญหาอันดับหนึ่งเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาแก้ไขไม่ได้ ซึ่งจากคำสั่ง คสช.ดังกล่าวเรามีความหวังว่าจะจัดการกับนายทุน และนักการเมือง ที่รุกล้ำที่ดินทำกิน และต้องทำให้ชัดเจนว่าจะแปลงสิทธิของผู้ยากไร้ให้มีที่ทำกินได้อย่างไร แต่คำสั่งนั้นยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน และยังถูกบุกรุกขับไล่ได้ โดยมีคำร้องของประชาชนที่มากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 44 คำร้อง กว่า 20 จังหวัด แค่ระยะเวลาเพียง 6 เดือน ทำให้เห็นว่านโยบายจัดสรรที่ดินของ คสช.ให้ผู้ยากไร้ ไม่สัมฤทธิ์ผล และกลายเป็นผู้ยากไร้ถูกไล่ที่ดินทำกิน 

นพ.นิรันดร์ กล่าวอีกว่า สำหรับคำร้องต่าง ๆ กสม.มีหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งพบว่าปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 2 ล้านและอีกกว่า 7 แสนคน ไม่มีเอกสารสิทธิ มหาเศรษฐีมีเอกสารสิทธิ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันเมื่อเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทำให้แผ่นดินรุกเป็นไฟ กลายเป็นที่อยู่ของชาวต่างชาติและนายทุนข้ามชาติ ซึ่งหลังจากการสัมมนา กสม.จะรวบรวมความคิดเห็น และเตรียมเสนอแผนแม่บทฯ ไปยังคสช. ต่อไป

ขณะที่ น.ส.พรพนา ก๊วยเจริญ อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า กล่าวว่า คำร้องของประชาชนที่มีมากถึง 44 คำร้องนั้น 98% เป็นคำร้องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ทำให้เห็นว่าที่ดินของรัฐทุกประเภท ทั้งเขตอุทยาน ป่าอนุรักษ์ ที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อพิพาทอย่างกว้างขวาง โดยลักษณะผลกระทบ เช่น ทำการยึดที่ดิน ทำลายพืชผลทางการเกษตร ข่มขู่ บังคับ หรือจับกุมดำเนินคดี เป็นต้น. คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0