อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

สธ.ประกาศไวรัส“เมอร์ส”เป็นโรคติดต่ออันตราย

สธ.ประกาศให้ “เมอร์ส” เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องแจ้งจนท.ฝ่าฝืน ปิดบัง มีโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 06.20 น.

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่า กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาให้ออกประกาศให้เรียกโรคเมอร์สว่า "โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง" และถือเป็นโรคติดต่ออันตรายที่ที่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 เทียบเท่าโรคอหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง ไข้กาฬโรค โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์) และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยจะเร่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งหลังประกาศแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมีอำนาจในการสั่งกักตัว สั่งรักษา ตรวจสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ตามกฎหมายโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ

“ตอนนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกันกับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และกรมต่างๆ เพื่อซักซ้อมวิธีปฏิบัติดูแล ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่โรคใหม่ ประเทศไทยมีแนวทางการดูแลมานานแล้ว การตรวจหาเชื้อก็เป็นแบบเรียลไทม์ พีซีอาร์ที่สามารถรู้ผลได้ภายใน 12 ชั่วโมง”นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวและว่า มอบหมายให้กรมควบคุมโรคประสานกับสายการบินต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินที่มาจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และประเทศเกาหลีใต้ให้ประกาศแจ้งคำแนะนำและการปฏิบัติตัวให้ผู้โดยสารทราบตั้งแต่อยู่บนเครื่องบิน

ด้านนพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังจากออกประกาศเรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางแล้ว  ผู้ที่กลับจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เช่น ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ เป็นต้น จะต้องมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ทราบว่ามีประวัติการเดินทางว่าไปที่ใดมาบ้าง หรือถ้ามีอาการต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ ก็ต้องแจ้งด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตาม แต่ถ้าใครฝ่าฝืนหรือไม่ยอมให้กักตัว ไม่ยอมรักษา หรือปิดบังเจ้าหน้าที่ จะถือเป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 346