อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

พีซทีวีเฮ!ออกอากาศได้แล้ว ศาลปกครองฯสั่งคุ้มครอง

ศาลปกครอง สั่งคุ้มครองชั่วคราว'พีซทีวี'เหตุ กสทช.ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย'ตู่'คาดออกอากาศได้ 20 ก.ค.นี้ เผยไม่จัด 'มองไกล'จนกว่าบ้านเมืองสงบ พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.17 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยสั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไว้ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งส่งผลให้พีซทีวี สามารถกลับมาออกอากาศตามปกติได้ต่อไป โดยศาลเห็นว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตพีซทีวีของ กสทช.นั้น ถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย กสทช.เพียงแต่รวบรวมเอกสารตามคำร้องเรียนจากคณะทำงานติดตามสื่อ กรมทหารสื่อสาร แจ้งว่ารายการ “มองไกล” มีเนื้อหาขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 97/2557 และฉบับที่ 103/2557 และได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการถือเป็นการดำเนินการโดยเร่งรัด และไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนหรือในชั้นไต่สวนว่า กสทช.ได้เปิดโอกาสให้บริษัทพีซฯ ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ทั้งที่คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทพีซฯ จำเป็นที่ต้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐาน ตามประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีโทษทางปกครอง 2556 ดังนั้นหากคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯดังกล่าว ยังมีผลยังคับใช้ต่อไป ย่อมทำให้บริษัทพีซฯ และพนักงานได้รับความเดือดร้อน ยากแก่การเยียวยาแก้ไข และการที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าจะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หรือบริการสาธารณะแต่อย่างใด

“แต่ทั้งนี้ให้บริษัทพีซฯ ปฏิบัติตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 และฉบับที่ 103/2557 เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และปฏิบัติตามขอบเขต เงื่อนไขการอนุญาตตามประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ข้อ 14 โดยเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมดูแลของกสทช. ด้วย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอ่านคำสั่งในวันนี้ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช) ทั้งนายจตุพร พรหมพันธุ์ ผู้บริหารพีซทีวี ในฐานะผู้ฟ้องคดี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ น.พ.เหวง โตจิราการ นางธิดา ถาวรรัตน์ นายสมหมาย อัสราษี นายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก เดินทางมารับฟังคำสั่งกันอย่างพร้อมเพรียง และแสดงความดีใจเมื่อศาลมีคำสั่งดังกล่าว ซึ่งนายจตุพร กล่าวว่า คาดว่าทางสถานีจะมีความพร้อมในการกลับมาออกอากาศอีกครั้งในวันที่ 20 ก.ค.นี้ โดยตนได้แจ้งต่อศาลเพื่อแสดงเจตนาไม่ให้ทั้งฝ่ายพีซทีวี หรือ กสทช.รู้สึกว่าใครเป็นฝ่ายแพ้ หรือชนะ รายการ "มองไกล" ที่ตนเป็นผู้ดำเนินรายการ และทำให้พีซทีวีถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็จะไม่มีการกลับมาออกอากาศทางสถานีพีซทีวีอีกจนกว่าบ้านเมือง จะเข้าสู่บรรยากาศที่สามารถกลับมาพูดคุยกันได้ แต่จะยังคงออกอากาศทางอินเตอร์เน็ตต่อไป และคิดว่าเมื่อตนได้แสดงเจตนาเช่นนี้แล้ว ทาง กสทช.ก็น่าจะพิจารณาในเรื่องการไม่ยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 275