อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

พีซทีวีเฮ!ออกอากาศได้แล้ว ศาลปกครองฯสั่งคุ้มครอง

ศาลปกครอง สั่งคุ้มครองชั่วคราว'พีซทีวี'เหตุ กสทช.ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ส่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย'ตู่'คาดออกอากาศได้ 20 ก.ค.นี้ เผยไม่จัด 'มองไกล'จนกว่าบ้านเมืองสงบ พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 05.17 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยสั่งทุเลาการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไว้ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งส่งผลให้พีซทีวี สามารถกลับมาออกอากาศตามปกติได้ต่อไป โดยศาลเห็นว่าคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตพีซทีวีของ กสทช.นั้น ถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย กสทช.เพียงแต่รวบรวมเอกสารตามคำร้องเรียนจากคณะทำงานติดตามสื่อ กรมทหารสื่อสาร แจ้งว่ารายการ “มองไกล” มีเนื้อหาขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 97/2557 และฉบับที่ 103/2557 และได้มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการถือเป็นการดำเนินการโดยเร่งรัด และไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนหรือในชั้นไต่สวนว่า กสทช.ได้เปิดโอกาสให้บริษัทพีซฯ ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ทั้งที่คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทพีซฯ จำเป็นที่ต้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐาน ตามประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีโทษทางปกครอง 2556 ดังนั้นหากคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯดังกล่าว ยังมีผลยังคับใช้ต่อไป ย่อมทำให้บริษัทพีซฯ และพนักงานได้รับความเดือดร้อน ยากแก่การเยียวยาแก้ไข และการที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าจะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หรือบริการสาธารณะแต่อย่างใด

“แต่ทั้งนี้ให้บริษัทพีซฯ ปฏิบัติตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 และฉบับที่ 103/2557 เกี่ยวกับการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และปฏิบัติตามขอบเขต เงื่อนไขการอนุญาตตามประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ข้อ 14 โดยเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมดูแลของกสทช. ด้วย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการอ่านคำสั่งในวันนี้ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช) ทั้งนายจตุพร พรหมพันธุ์ ผู้บริหารพีซทีวี ในฐานะผู้ฟ้องคดี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ น.พ.เหวง โตจิราการ นางธิดา ถาวรรัตน์ นายสมหมาย อัสราษี นายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก เดินทางมารับฟังคำสั่งกันอย่างพร้อมเพรียง และแสดงความดีใจเมื่อศาลมีคำสั่งดังกล่าว ซึ่งนายจตุพร กล่าวว่า คาดว่าทางสถานีจะมีความพร้อมในการกลับมาออกอากาศอีกครั้งในวันที่ 20 ก.ค.นี้ โดยตนได้แจ้งต่อศาลเพื่อแสดงเจตนาไม่ให้ทั้งฝ่ายพีซทีวี หรือ กสทช.รู้สึกว่าใครเป็นฝ่ายแพ้ หรือชนะ รายการ "มองไกล" ที่ตนเป็นผู้ดำเนินรายการ และทำให้พีซทีวีถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็จะไม่มีการกลับมาออกอากาศทางสถานีพีซทีวีอีกจนกว่าบ้านเมือง จะเข้าสู่บรรยากาศที่สามารถกลับมาพูดคุยกันได้ แต่จะยังคงออกอากาศทางอินเตอร์เน็ตต่อไป และคิดว่าเมื่อตนได้แสดงเจตนาเช่นนี้แล้ว ทาง กสทช.ก็น่าจะพิจารณาในเรื่องการไม่ยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 275