อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

จ่อชงกฎหมายผ่าตัดสตช. ยกเลิกชั้นยศ-เท่าเทียมกัน!

กมธ.กฎหมายฯ สนช.ชงผ่าตัดโครงสร้าง สตช. ยกฐานะเทียบเท่ากระทรวง ยกเลิกแบ่งชั้นยศ "สัญญาบัตร-ประทวน" ให้ ตร.ทุกนาย เป็น "เจ้าพนักงานตำรวจ"เท่าเทียมกัน พร้อมยุบทิ้ง "ที่ปรึกษา สบ.10" อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 06.57 น.

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มี พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ  สนช. เป็นประธาน เตรียมนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง "การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ตามที่คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจเสนอมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สนช.ในเร็ว ๆ นี้ มีสาระสำคัญคือการเสนอให้เร่งรัดปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ด้วยการเสนอร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.....มีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง เพื่อให้กระจายอำนาจบริหารราชการจากส่วนกลางไปยังส่วนราชการในพื้นที่ โดยจัดระเบียบส่วนราชการใน สตช. ให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกรม จำนวน  16 หน่วยงาน อาทิ กรมตำรวจตระเวนชายแดน กรมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมตำรวจสอบสวนกลาง กรมตำรวจนครบาล กรมตำรวจภูธรภาค 1-9 โดยให้มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อ ผบ.ตร.

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของยศ และชั้นของตำรวจ ให้มีการยกเลิกการแบ่งชั้นข้าราชการตำรวจเป็นสัญญาบัตร และประทวน โดยให้ตำรวจทุกนาย มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเท่าเทียมกัน อาทิ ดาบตำรวจ เป็น นายตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ เป็นนายตำรวจโท สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี เป็นนายตำรวจตรี ตลอดจนการพัฒนาระบบงานสอบสวนและอำนวยความยุติธรรมในชั้นตำรวจที่เสนอให้ปรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนเป็นตำแหน่งตั้งแต่รองสารวัตรถึงผู้บัญชาการ จากเดิมกำหนดเป็นรองสารวัตรถึงผู้บังคับการเท่านั้น รวมทั้งการปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนให้เท่าเทียมพนักงานอัยการ หรือพนักงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม  นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ลดชั้นการบังคับบัญชา และลดตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดยยุบเลิกตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) เทียบเท่ารอง ผบ.ตร. ยุบเลิกตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. ตลอดจนตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกทั้งหมด เพื่อลดขนาดหน่วยงาน.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 607