อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

ภาค ปชช.วอน 'หมอปิยะสกล'เร่งดันร่าง พ.ร.บ.ยา

ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ยื่นหนังสือ "หมอปิยะสกล" วอนเร่งดันร่าง พ.ร.บ.ยา เข้า ครม. จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 01.16 น.

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 14 องค์กร เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เพื่อขอให้เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย กล่าวว่า อยากให้ รมว.สาธารณสุข ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ เข้า ครม. โดยยืนยันหลักการ 4 ข้อที่ต้องระบุไว้ในร่าง พ.ร.บ.ยา คือ 1. ต้องมีการเปิดเผยโครงสร้างราคายา เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก 2. เปิดเผยข้อมูลสิทธิบัตรยา 3. คณะกรรมการที่ทำเรื่องเกี่ยวกับยาทุกประเภทต้องปลอดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และ 4. กำหนดมาตรฐานการโฆษณายาอย่างมีจริยธรรม

นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า นโยบายของอดีต รมว. สาธารณสุข และอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลงานด้านสังคมจะเป็นอย่างไรนั้นตนไม่ขอพูดถึงอีก แต่ขอให้ รมว.สาธารณสุข คนใหม่ ช่วยผลักดันและรับฟังความเห็นของภาคประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่า นพ.ปิยะสกล เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ก็ไม่อยาก จะไปกำหนดระยะเวลา แต่อยากขอให้เร่งผลักดัน พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะล่าช้ามานาน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 516