อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

"มติสปช."คว่ำ"ร่างรธน." ข้างมาก 135 : 105 เสียง

ที่ประชุม สปช.ลงมติคว่ำร่าง รธน.ฉบับ "36 อรหันต์" 135 เสียง ต่อ 105 เสียง งดออกเสียง 7 คะแนน "สปช.สายทหาร –ตร.-จังหวัด" เทคะแนนคว่ำร่าง อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 04.01 น.

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. เวลา 10.15 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ครั้งที่ 67/2558 เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช.ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้เป็นการลงมติแบบขานชื่อสมาชิก สปช.ทั้ง 247 คน ตามลำดับตัวอักษร เริ่มลงมติในเวลา 10.35 น. โดยใช้เวลา 45 นาที ปรากฎว่าที่ประชุม สปช.มีมติ ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ 135 เสียง ต่อ 105 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ซึ่งในส่วนของงดออกเสียง จำนวน 7 เสียง ประกอบด้วยนางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญเทวี นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง น.ส.ทัศนา บุญทอง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ และพล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ

ภายหลังการลงคะแนน นายเทียนฉายแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อสมาชิกมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หลังจากนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการ 21 คน มาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใน 180 วัน ส่วนญัตติเรื่องประเด็นคำถามการทำประชามติของ สปช. ไม่ต้องมีการพิจารณาแล้ว เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สปช. ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิก สปช.ทุกคน ที่ได้ทำหน้าที่ร่วมกันมา จากนี้จะไม่มีประชุมอีกต่อไปแล้ว “ ขอปิดประชุมเป็นการถาวร” ก่อนจะสั่งปิดประชุมในเวลา 11.10 น.จากนั้นสมาชิก สปช. ได้พร้อมใจกันปรบมืออำลาการทำหน้าที่ดังกึกก้องทั่วห้องประชุม

อย่างไรก็ตามหลังปิดประชุม นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา สปช.ที่มีอายุมากที่สุด ได้เป็นตัวแทนสมาชิกทั้งหมดมอบช่อดอกไม้ให้กับนายเทียนฉายประธานในที่ประชุมด้วย ขณะที่นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ได้มอบภาพวาดสีน้ำมันให้เช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศภายในห้องประชุมมีการนั่งกันเป็นกลุ่มๆโดย สปช.กลุ่มที่จะคว่ำร่าง นั่งอยู่บริเวณเดียวกัน และระหว่างการนับคะแนนส่วนใหญ่สมาชิกก็จะเช็กชื่อไปด้วย และภายหลังจากที่มีมติว่า สปช.คว่ำร่าง มี สปช.บางคนจับมือยินดีกันอย่างครึกครื้น ขณะที่สปช.ที่รับร่าง รวมถึงกรรมาธิการยกร่างฯในส่วนของ สปช. ทั้ง 20 คน มีสีหน้าไม่ดีนัก หลังจากที่ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ สมาชิก สปช.ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวใน กมธ.ยกร่างฯได้ลงคะแนนด้วยการ “งดออกเสียง” และทันที่ที่ปิดประชุม นายบวรศักดิ์ ได้ลุกเดินออกจากห้องประชุมมาที่ห้องทำงานทันที โดยบอกกลับเจ้าหน้าที่ว่า “เก็บของๆ” หลังจากนั้น กมธ.ยกร่างฯ ได้ทยอยเข้าไปในห้องทำงานของนายบวรศักดิ์ บริเวณชั้น 3 เพื่อให้กำลังใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ สปช.ที่ลงมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้น ประกอบด้วย สปช.สายจังหวัด ประมาณ 60 เสียง สปช.สายวิชาการ สายกฎหมาย สายการเมือง อีก 40 กว่าเสียง รวมถึง สปช.สายตำรวจ และทหารอีกกว่า 30 เสียงโดยมีสายทหารเพียง 4 เสียงเท่านั้น ที่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ และงดออกเสียงคือ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช พล.ท.นคร สุขประเสริฐ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ และพล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป ขณะที่กลุ่ม สปช.ที่ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่เป็น สปช.สายสังคม เศรษฐกิจ สายวิชาการบางส่วน ขณะที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 21 คน ได้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ 20 คน มีเพียง 1 คนที่งดออกเสียงคือ พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 596