อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

กทช.จัดสรรที่ดินป่าชายเลนนครศรีฯ 2.7 หมื่นไร่

ที่ประชุมกทช.เห็นชอบตั้ง 3 อนุก.ก.แก้ปัญหาที่ดิน พร้อมอนุมัติป่าชายเลนที่นครศรีธรรมราช 2,7000 ไร่ จันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 07.08 น.

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(กทช.) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า การจัดสรรที่ดินของรัฐให้กับประชาชนที่ไม่ได้ทำกิน แบ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่สปก. โดยนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายว่าทำอย่างไรให้ชาวไทยที่ยากจนมีที่อาศัยและมีที่ทำกิน รวมถึงเมื่อย้ายประชาชนให้เข้ามาในพื้นที่ที่จัดสรรให้แล้วต้องมีสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และน้ำประปา โดยเน้นใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างใกล้ และมีการฝึกอาชีพ รวมถึงระหว่างที่รอการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยดูแล เช่น เรื่องสินเชื่อต่างๆเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ เป็นต้น

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายสำหรับที่ดินทำกิน เพื่อบูรณาการงานร่วมกัน เนื่องจากเดิมมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีกฎหมายกว่า 20 ฉบับ และตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงาน เพื่อประเมินว่าการจัดสรรพื้นที่มีผลอย่างไร โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบ อีกทั้งนายกฯระบุว่าต้องมีคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพราะการจัดสรรพื้นที่มีข้อขัดแย้งของคนที่อยู่ก่อน คนบุกรุกต่างๆ จึงมอบหมายให้ตนไปคิดต่อว่าจะต้องมีการพูดจานำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก ยังมีข้อขัดแย้งของคนอยู่ในพื้นที่ มีนายทุน มีการเรียกร้องค่าที่ดินในราคาสูง ซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่จ่ายให้กับนายทุนที่แสวงประโยชน์จากที่ดินที่มอบให้ประชาชน

ด้านนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในเรื่องการจัดสรรที่ดิน นายกฯ ระบุว่าให้มีการกระจายไปทุกภาค ทุกพื้นที่ ซึ่งอาจมีหลายลักษณะ ทั้งพื้นที่ทั้งป่าสงวนและป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 27,000 ไร่ ในพื้นที่ต.ปากน้ำ ปากพญา และปากพะนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมเห็นชอบจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ยกเว้นมติครม.เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2534 ที่กำหนดให้ชะลอการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนออกไป และจะเสนอให้ยื่นขอตามมาตรา 19 ของพ.ร.บ.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการใช้พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งจะทำให้โครงการนี้ดำเนินการต่อได้ ขณะที่ในจ.อุทัยธานี ได้มีการเสนอป่าสงวนและป่า สปก.จำนวน 486 แปลง จำนวน 2,143 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดได้ยื่นขออนุญาตได้แล้ว จะมีการทำเป็นแปลงรวม เน้นให้เข้าทำประโยชน์ไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ โดยกระทรวงทรัพยากรฯ จะประสานกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเร่งรัดดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการที่อยู่อาศัยให้กับคนยากไร้อีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 877