อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

'บิ๊กฉัตร'ย้ายขรก.14เก้าอี้ เด้ง'เลิศวิโรจน์'นั่งรองปลัด

"บิ๊กฉัตร"ชง ครม.โยกย้ายผู้บริหารระดับสูงเกษตรฯ รวดเดียว 14 ตำแหน่ง "อธิบดีกรมชลฯ" โดนโยกนั่งรองปลัด อังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 04.09 น.

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอโยกย้ายข้าราชการระดับสูงการของกระทรวงเกษตรฯ ให้ ครม.พิจารณา ดังนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งครบวาระ 4 ปี ไปเป็นรองปลัดกระทรวง นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เป็นรองปลัดกระทรวง นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็นรองปลัดกระทรวง นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองปลัดกระทรวง นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้ตรวจราชการ เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ(สศก.) นายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมประมง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม นายสมปอง อินทร์จันทร์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นอธิบดีกรมการข้าว นายเลอศักดิ์ ลิ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) นายสุรเดช เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้เป็นการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งมีถึง14 ตำแหน่ง ทั้งนี้สำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ยังไม่มีการเสนอแต่งตั้งแต่อย่างใด โดยรายงานข่าวแจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อสรรหาคนมีความรู้ความสามารถมาแก้ปัญหาทั้งระบบ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล

จากนั้นภายหลังการประชุม ครม. พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 รายตามที่เสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 404