อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

จับกังเซ็ง บอร์ดค่าจ้างเลื่อนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 59

บอร์ดค่าจ้างมีมติเลื่อนปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 59 ออกไป 6 เดือน เหตุสภาพเศรษฐกิจถดถอยไม่เอื้อ จันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.04 น.

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่กระทรวงแรงงาน  ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง(บอร์ดค่าจ้าง) กล่าวหลังประชุมบอร์ดค่าจ้าง ว่า ที่ประชุมมีมติในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำหลังจากนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการจ่ายของนายจ้างแต่ละจังหวัด โดยไม่จำเป็นจะต้องมีอัตราเดียวกันทั่วประเทศ และยังมีมติให้เลื่อนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2559 ออกไปอีก 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.2559 เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย และอัตราเงินเฟ้อติดลบ นอกจากนี้ จากการสำรวจของกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับค่าครองชีพของแรงงานเมื่อเดือน เม.ย.-พ.ค.2558 พบว่าค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ยังเพียงพอต่อการค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน โดยค่าใช้จ่ายตามอัตภาพคือค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นอยู่ที่วันละ 269 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายคุณภาพซึ่งรวมทั้งค่ากิจกรรมต่างๆ อยู่ที่วันละ 286 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ขึ้นมาศึกษาข้อมูลและแนวทางการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยให้เสนอข้อมูลต่อบอร์ดค่าจ้างภายในเดือน มิ.ย.2559  แต่ถ้าคณะอนุกรรมการฯพิจารณาข้อมูลแล้วเสร็จก่อนกำหนด บอร์ดค่าจ้างก็จะเร่งนำข้อมูลมาพิจารณา

ขณะที่นายอรรถยุทธ ลียะวณิช  กรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้าง กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำมากว่า 2-3 ปีแล้ว และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอนาคตจะตกต่ำลงไปกว่านี้หรือไม่ ซึ่งบอร์ดค่าจ้างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างมีความเห็นตรงกันว่ายังไม่สมควรจะปรับขึ้นค่าจ้างในขณะนี้ เพื่อให้ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างอยู่ร่วมกันได้ ไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540  ทั้งนี้การเลื่อนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำก็เพื่อรอดูสภาพเศรษฐกิจอีกครั้ง

ด้านนายสมบัติ น้อยหว้า กรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้าง กล่าวว่า  ฝ่ายลูกจ้างเห็นด้วยกับการเลื่อนปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปี 2559  โดยจากข้อมูลของอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างจังหวัด พบว่ามีเพียง 5 จังหวัดที่เสนอขอปรับขึ้นค่าจ้าง คือ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สระบุรี  ภูเก็ต และสมุทรปราการ  ส่วนที่เหลืออีกกว่า 70 จังหวัดไม่เสนอขอปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่งต้องพิจารณาถึงสาเหตุว่าจังหวัดที่ขอปรับและไม่ปรับเกิดจากอะไร อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าการพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างจังหวัดมีความเป็นอิสระ ไม่มีการแทรกแซง.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 591