อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

สั่งทูตแรงงานไทย 13 ปท.รับมือก่อการร้าย

"บิ๊กบี้"สั่งทูตแรงงานไทย 13 ประเทศรับมือก่อการร้าย ดูแลแรงงานไทยใกล้ชิด พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.17 น.

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค  พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานมอบนโยบายในโครงการอบรมหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศประจำปี 2558 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสำนักแรงงานในต่างประเทศเข้าร่วมจาก 13 ประเทศ พร้อมกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในสำนักแรงงานแต่ละประเทศถือเป็นตัวแทนของประเทศไทย จึงจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ สามารถประชาสัมพันธ์ประเทศให้เป็นที่รู้จัก สื่อสารแนวทางการทำงาน นโยบายของรัฐบาลออกไปได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ตนมอบหมายให้ตัวแทนสำนักแรงงานไทย ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ทำงานประสานกับไอแอลโออย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ด้าน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้เน้นให้หัวหน้าส่วนราชการในสำนักแรงงานในต่างประเทศทั้งหมด ทำงานในเชิงรุก ดูแลแรงงานไทยให้ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองที่ดี และเน้นการสร้างเครือข่ายระหว่างแรงงานไทยในประเทศนั้นๆ ในรูปแบบของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อดูแลแรงงานให้ครอบคลุมและกระจายข่าวสารได้รวดเร็ว โดยใช้สังคมออนไลน์ในการสร้างเครือข่าย อีกทั้งจะต้องติดตามข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ในต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานไทย เช่น การออกกฎหมายด้านแรงงานใหม่ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และการก่อการร้าย เพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารให้แรงงานในไทยแต่ละประเทศรับทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อีกทั้งให้ช่วยกันส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ กับกระทรวงแรงงานในไทย และขยายตลาดแรงงานในตำแหน่งที่ใช้ทักษะสูงขึ้น มากกว่าจะไปเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อให้มีรายได้กลับมาเลี้ยงดูครอบครัวและตนเอง นอกจากนี้จะต้องดูการบริการของกระทรวงแรงงานทุกด้าน พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 391