อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

บอร์ด สสส.ตั้ง 'หมอสุปรีดา'ผู้จัดการคนใหม่

บอร์ด สสส.มีมติตั้ง "ทพ.สุปรีดา" นั่งผู้จัดการกองทุนฯ คนใหม่ พร้อมตั้ง "อุดมศิลป์"เป็นประธานคกก.สรรหา 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 30 วัน ยันคนเก่าไร้ทุจริต ส่งกฤษฎีกาตีความ เข้าสรรหาใหม่ได้หรือไม่ ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.04 น.

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.)  ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ให้เป็นผู้จัดการกองทุน สสส. แทน ทพ.กฤษฎา เรืองอารีรัตน์ อดีตผู้จัดการ สสส. ที่ลาออกไปเมื่อปลายปีที่แล้ว พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ตำแหน่ง เพื่อแทนคนเดิมที่ถูกปลดไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2559 โดยให้ ศ.น.พ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุน สสส. เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา  และนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายระพีพันธุ์ สุริวัฒน์ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางทิชา ณ นคร บอร์ดสสส. รศ.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และมีผู้จัดการ สสส. เป็นเลขานุการฯ มีระยะเวลาสรรหา 30 วัน หากไม่แล้วเสร็จก็ขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน โดยใช้ระเบียบการสรรหาแบบเดิม ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนที่ถูกปลดออกก่อนหน้านี้ไม่พบว่ามีการทุจริต จึงจะส่งให้กฤษฎีกาตีความว่าสามารถสรรหาเข้ามาเป็นบอร์ดได้อีกหรือไม่

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการของรัฐ (คตร.) ไม่ให้เบิกจ่ายในโครงการที่เกิน 5 ล้านบาทนั้น จะต้องหารือร่วมไปกับการแก้ไขระเบียบ สสส. ส่วนเรื่ององค์กรเครือข่ายถูกเรียกเก็บภาษี ถือเป็นกฎหมายเฉพาะของทางกระทรวงการคลัง ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง การดำเนินการของ สสส. ต่อไปนั้น แม้จะมีการตรวจสอบ และยืนยันว่าไม่มีการทุจริต แต่ก็จะถูกสังคมจับตามอง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาปรับรูปแบบการดำเนินงานให้ดีขึ้น แต่เดิมอาจจะตีความหมายของโครงการตามวัตถุประสงค์กว้างเกินไปหรือไม่ ก็ต้องปรับการตีความใหม่ให้แคบลง ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงมากขึ้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 380