อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

“มีชัย”สวนคนมุ่งโจมตีรธน.เพราะความไม่ชอบ

“มีชัย”ไม่กลัวร่างรัฐธรรมนูญถูกโจมตี มึนไม่เป็น ปชต.ตรงไหน เสนอ พรรคการเมืองหากกังวล “นายกฯคนนอก”เขียนป้องกันไว้ใน กม.ลูกได้ เสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09.21 น.

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่รัฐสภา  นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่หลายฝ่ายโจมตี วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ตนไม่กังวลกับการถูกโจมตี เพราะคนที่โจมตีเพราะความไม่ชอบ แต่เราก็จะฟังเฉพาะคนที่ติติงในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผล ที่ผ่านมา กรธ.รับฟังมาตลอด แต่เมื่อความเห็นบางพรรคมีแต่น้ำ ไม่มีเนื้อ บอกแต่เพียงว่าไม่ดี รัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีส่วนร่วม ซึ่งเราก็ได้เขียนไว้หมดแล้ว จึงไม่รู้จะไปเพิ่มตรงไหน หรือจะขอเพิ่มให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองใช่หรือไม่  ถ้าใช่ก็เสนอมาได้ แล้วจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญให้ ส่วนการที่ฝ่ายการเมืองมองว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้รัฐบาลอ่อนแอนั้น ต้องถามว่าอ่อนแอตรงไหน ตนขอแนะนำว่าหากพรรคการเมืองใดที่ไม่ประสงค์ให้คนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยว ขอให้ไปเขียนไว้ในร่างกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองที่จะปรับแก้ไข โดยห้ามเสนอคนที่ไม่ได้เป็น ส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรี หรือถ้าพรรคใดเสนอไปแล้ว แต่คนๆนั้นไม่ได้รับเลือกให้เป็นส.ส.ก็จะไม่มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีบังคับไว้ โดยที่ไม่ต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ 

นายมีชัย กล่าวต่อว่า ส่วนการกำหนดกรอบไว้ให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่นำเงินหลวงเข้ากระเป๋า ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ  เว้นแต่ข้อมูลลับ รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีความเสมอภาค ซึ่งกรอบที่กำหนดไว้ จะอึดอัดตรงไหน เพราะเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ซึ่งกรธ.ไม่ได้ไปกำหนดว่าต้องทำด้วยวิธีใด เพราะรัฐบาลจะทำด้วยวิธีไหนก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนั้นอยู่แล้ว ทั้งนี้ กรธ.ไม่ได้ตัดประเด็นที่กำหนดให้รัฐต้องมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการเมืองออก แต่ในประเด็นดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ​ เพราะทุกวันนี้ก็มีอยู่ตามกฎหมายปกติ  แต่ถ้าเมื่อใดที่มีอำนาจบังคับต่อองค์กรอื่นจึงจะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่การตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นที่เรียนรู้ ก็ตั้งได้ เพราะสถาบันพระปกเกล้าก็มีโดยไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 582