อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 28 กันยายน 2564

หวั่นร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติทำการเมืองขัดแย้งอีก

“อภิสิทธิ์”ชี้ร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เสี่ยงทำชาติเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่ม พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 04.23 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติที่สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) เสนอ ว่า ตนรู้สึกแปลกใจว่าทำไมต้องมีการเร่งในการออกร่างกฎหมายนี้โดยที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ เพราะจะต้องไปขึ้นอยู่กับกฎหมายสูงสุด  อีกทั้งการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้น ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไป ถ้าเราจะเขียนเอาไว้ในปีนี้ แล้วอีก 20 ปี สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดอะไรขึ้น ทั้งนี้ตนเข้าใจว่าต้องการแก้ปัญหาบ้านเมืองที่ไร้ทิศทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ว่ารัฐบาลแต่ละชุดเข้ามา มักจะทำอะไรก็ตามใจชอบแต่คิดวิธี แต่ทางออกที่ดีควรเป็นการกำหนดลักษณะของเป้าหมายของชาติซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนอยู่ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐในร่างรัฐธรรมนูญ ตนจึงเห็นว่าควรกำหนดให้มีการกำหนดเป้าหมายของชาติในบางเรื่องที่ไม่ต้องมาโต้แย้งกัน น่าจะเป็นเรื่องที่ดี

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า แนวคิดแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแนวคิดจากลักษณะของระบบราชการ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งการร่างรัฐธรรมนูญ หรือนโยบายหลายอย่างของรัฐบาลในขณะนี้ ค่อนข้างจะมีรากฐานความคิดแบบราชการอยู่มาก ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีเสมอไป แม้จะมีความมั่นคงและความมีเสถียรภาพ แต่จุดอ่อนส่วนใหญ่ คือไม่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ รวมทั้งการที่จะตอบสนองกับความต้องการของประชาชนด้วย ซึ่งยังไม่รวมถึงนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอาจเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นปัญหา ตนจึงมองว่าการเขียนลักษณะนี้ สปท.พยายามบอกว่าไม่ได้มีบทลงโทษ แต่ในร่างกฎหมายนั้นเขียนว่ายุทธศาสตร์นี้ก่อให้เกิดหน้าที่ จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนอย่างไร ซึ่งอาจถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองอีกว่าคนนั้นทำตามยุทธศาสตร์หรือไม่ หรือเป็นการไม่ทำตามรัฐธรรมนูญ ตนจึงเห็นว่าเรื่องนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งขึ้นอีก.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 290