อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ศปถ.สรุป 7 วันสงกรานต์ ตายพุ่ง 442 เจ็บ 3,656 คน

มท.1 นำทีมแถลงยอดรวมอุบัติเหตุสงกรานต์ 7 วัน ตายพุ่ง 442 ราย เจ็บ 3,656 คน "กทม.-โคราช"แชมป์ตายสูงสุด สาเหตุหลักเมาแล้วขับ สั่งแก้ก.ม.ภายใน 5 เดือน ให้ทันใช้เทศกาลปีใหม่ 60 จันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 01.10 น.

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) และแถลงสรุปผลดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ว่า สถิติเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เม.ย.2559 วันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย” เกิดอุบัติเหตุ 343  ครั้ง ผู้เสียชีวิต  45 ราย ผู้บาดเจ็บ  385 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่  ขับเร็วเกินกำหนด  ร้อยละ 35.57  ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ  79.14  เรียกตรวจยานพาหนะ  617,870 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 95,483  ราย  โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่  จ.นครศรีธรรมราช และ จ.เชียงใหม่ 14  ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่  จ. เชียงใหม่ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่  จ.นครศรีธรรมราช 18 คน

รมว.มหาดไทย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้สรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2559 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม  442  ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,656  ราย โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี  4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู   เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่  เชียงใหม่ 168  ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และ จ.นครราชสีมา 19 ราย  และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ. เชียงใหม่ 175   คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ในปี 2558 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,373 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 364 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,559 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 39.31 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.35 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.34 ทั้งนี้สรุปว่า 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2559 นั้น มีผู้เสียชีวิตและอุบัติเหตุมากกว่าปี 2558 โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 78 ราย  เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 74 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 97 คน

โดยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จึงให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ก่อนเสนอคณะกรรมการให้แก้ กฎหมาย โดยจะประมวลสาเหตุทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือน เพื่อให้ทันเทศกาลปีใหม่ 2559 ตั้งแต่กฎหมายป้องกัน เช่น การได้รับใบอนุญาตขับขี่ ทั้งรถส่วนบุคคลและสาธารณะ จะต้องมีมาตราการใช้รถใช้ถนนมีความรับผิดชอบ จิตสำนึก และปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายบอกเส้นทางต่างๆ เป็นต้น ขณะเดียวกันจะมีการศึกษาการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยเทียบจากมาตราฐานสากล ที่กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีการปรับลดจากกำหนดเดิมห้ามเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์มาโดยตลอด ซึ่งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทำให้ไม่เกิดความสูญเสีย ส่วนมาตรการต่อไปที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%