อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ประธานกสม.ชมรัฐบาลสั่งปิดเหมืองทองคำ

ประธานกสม.ชมรัฐบาลสั่งปิดเหมืองทองคำ เป็นจุดเริ่มต้นตระหนักถึงสิทธิความเป็นอยู่ พุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 00.11 น.

เมื่อวันที่11 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติสั่งปิดเหมืองทองคำชาตรี จ.พิจิตร โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการถึงสิ้นปี 2559  ว่า เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเรื่องดังกล่าว กสม.เคยได้ให้ความเห็นไว้ในเวทีของกรมทรัพยากรธรณี โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบของสำนักงานฯ และจากการเสนอแนะ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลตัดสินใจไม่ต่อสัมปทานกับบริษัทเอกชน และนับว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่รัฐบาลเห็นความสำคัญกับในเรื่องสิทธิความเป็นอยู่และชีวิตของมนุษย์เป็นสำคัญ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น