อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ชงเพิ่มโทษหนักเมาแล้วขับ 'คนจัดเลี้ยง'ต้นเหตุผิดด้วย

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากเมาแล้วขับมากที่สุด ชงกฎหมายให้เล่นงานคนนั่งข้างคนขับเมาด้วย พร้อมกับคนจัดเลี้ยงที่เป็นต้นเหตุในงานเลี้ยงต่างๆ และเสนอเพิ่มโทษให้หนักเท่ากับกฎหมายยาเสพติดเพื่อให้คนเกรงกลัวไม่ทำผิด  อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.56 น.

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจ เรื่อง โพล เมาแล้วขับ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,004 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 11-31 ต.ค.ที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.4 ระบุพฤติกรรมในการขับรถ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนน คือเมาแล้วขับ รองลงมาคือร้อยละ 59.1 ระบุใช้มือถือ ขณะขับรถ ร้อยละ 53.5 ระบุออกจากซอยโดยไม่หยุดรถ ร้อยละ 46.2 ระบุใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 

นอกจากนี้ยังพบอีกว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 43.4 ระบุไม่ให้สัญญาณไฟใดๆเมื่อเปลี่ยนช่องจราจร ร้อยละ 42.0 ระบุกฎหมายอ่อนแอ โทษเบาไป ตำรวจไม่เข้มงวด ร้อยละ 28.7 ระบุเมื่ออากาศสลัว ครึ้มๆ โพล้เพล้ ค่ำๆ ไม่ยอมเปิดไฟหน้ารถ ร้อยละ 27.3 ระบุ เข้าวงเวียนไม่ยอมรถในวงเวียนไปก่อน ร้อยละ 24.5 ระบุถึงแยกไม่ยอมสลับกันไป เป็นต้น และเมื่อถามถึง คนที่นั่งไปกับคนขับรถที่เมาต้องร่วมรับโทษด้วย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.5 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 39.6 ไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจกรณีว่า คนจัดเลี้ยงเหล้า เช่น งานแต่ง งานบวช งานศพ อื่นๆ ให้คนขับรถและเมา ต้องรับโทษร่วมด้วย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.4 ระบุเห็นด้วยที่จะต้องรับโทษด้วย ในขณะที่ร้อยละ 45.6 ระบุไม่เห็นด้วย

ดร.นพดล กล่าวอีกว่า ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึงรัฐบาลควรใช้วิธีการยึดรถของคนเมาและขับ ต่อเนื่องไปตลอดพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.9 ระบุเห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 20.1 ระบุไม่เห็นด้วย และที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.7 ระบุ ควรให้แพทย์และกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจตรวจปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากกว่า ต้องรอดุลพินิจจากตำรวจในการตรวจเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ร้อยละ 13.3 ไม่เห็นด้วย และเมื่อสอบถามว่า รัฐบาลควรเพิ่มโทษเมาและขับเท่ากับกฎหมายยาเสพติด ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.0 ระบุ เห็นด้วย ในขณะที่ร้อยละ 11.0 ไม่เห็นด้วย เป็นต้น

นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า ผลสำรวจนี้ชี้ให้เห็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้กฎหมายเมาขับถูกนำมาทบทวนและเพิ่มบทลงโทษกับผู้ส่งเสริมและเกี่ยวข้องทั้งคนนั่งมาด้วย แต่เป็นห่วงว่าจะมีข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดกวดขันจริงจังต่อเนื่อง สำหรับความเห็นที่สนับสนุนให้แพทย์และกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจตรวจปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จากเดิมที่ต้องรอพนักงานสอบสวนร้องขอ ชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมมองว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตำรวจไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะเมื่อมีการบาดเจ็บจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที คนส่วนใหญ่จึงเรียกร้องให้มีกระบวนการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องรอพนักงานสอบสวนร้องขอ เพื่อให้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายได้รับความเป็นธรรม.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    32%
  • ไม่เห็นด้วย
    68%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16.61K