อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

5ธ.ค.เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9

มติครม.กำหนดใหวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.44 น.

ภายหลังการประชุมครม.ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม.ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็น “วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9” และหลังจากจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยในวันที่ 5 ธันวาคมยังคงมีกิจกรรมสำคัญของสำนักพระราชวัง เช่น การบำเพ็ญพระราชกุศล และการพระราชทานสมณศักดิ์ของพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนั้นที่ประชุม ครม.ยังมีมติให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีการเพิ่มวันชดเชย 2 วันคือในวันที่ 2-3 ม.ค. 60 ทำให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดยาว 4 วัน. 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

บอกต่อ : 3.59K