อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ปัดล็อกสเปกซื้อรถบรรทุก220คัน 

อธิบดีอุทยานฯ ปัดล็อกสเปกจัดซื้อรถบรรทุก 220 คัน ยันใช้วิธีประมูลอี-บิดดิ้ง พร้อมรายงาน สตง.แล้ว พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 14.58 น.

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนกรณีจัดซื้อรถบรรทุก 220 คัน วงเงิน 179 ล้านบาท ของกรมอุทยานฯ ที่ระบุว่ามีการกำหนดสเปกเพิ่มเติม แล้วเรียกรับเงินจากบริษัทรถคันละ 4 หมื่นบาท และมีค่าหัวคิวรวม 10 ล้านบาท ว่า การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีแค็บ 220 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นยานพาหนะสำหรับบรรทุกเจ้าหน้าที่และสิ่งของในการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอนุรักษ์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยขั้นตอนการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี บิดดิ้ง ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2559 คันละ 821,000 บาท วงเงิน 180,620,000 บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกให้ตรงตามกับการใช้งาน 

นายธัญญา กล่าวอีกว่า จากนั้นได้ประกาศให้ผู้สนใจเสนอราคาระหว่างวันที่ 2-9 พ.ย. 58 และกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 1 ธ.ค. 58 โดยมีผู้สนใจมาซื้อเอกสารประกวดราคา 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด 2.บริษัท โตโยต้า ลิบร้า จำกัด 3.บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 4.บริษัท ชุนหลี ยูโลผา จำกัด โดยคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้รับราคาจากบริษัทโตโยต้า กรุงไทย จำกัด เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคารวม 179,960,000 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณ 660,000 บาท และมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กรมกำหนด พร้อมทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวแก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่ได้มีหนังสือกลับมายังกรมฯ ให้พิจารณาทบทวนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะในเรื่องอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ติดตั้งอุปกรณ์กันการโจรกรรม ว่าควรกำหนดให้อุปกรณ์เสริมมีการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเลย ไม่ควรจัดซื้อแยกเพราะอาจเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม กรมจึงยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 59

นายธัญญา กล่าวอีกว่า ต่อมากรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะรถบรรทุก 220   คัน เป็นครั้งที่ 2 และประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ ซึ่งไม่มีผู้ที่เสนอแนะหรือวิจารณ์แต่อย่างใด จึงกำหนดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาในวันที่ 22-29 มี.ค. 59 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 27 เม.ย. 59 โดยมีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคา 3 ราย ได้แก่  1.บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอคันละ 817,863 บาท รวม 179,930,000 บาท 2.บริษัท โตโยต้า กรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคาคันละ 820,545 บาท รวม 180,520,000 บาท และ3.บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด เสนอราคาคันละ 817,500 บาท รวม 179,850,000 บาท 

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการได้มีมติให้รับราคาของบริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด เนื่องจากเป็นผู้ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด และเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 770,000 บาท จากนั้นกรมฯได้ทำหนังสือเรียนไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และต่อมารมว.ทรัพยากรฯ ได้อนุมัติรับราคาเช่นกัน โดยสั่งการเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 59 กรมจึงทำหนังสือสัญญาซื้อขายเลขที่ 0901/40/59 ลงวันที่ 20 พ.ค. 59 ระหว่างอธิบดีกรมอุทยานฯกับบริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด  ตกลงซื้อขายรถบรรทุก 220 คัน ราคาคันละ 817,500 บาท รวม 179,850,000 บาท และส่งมอบรถเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อ 29 มิ.ย. 2559.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 5