อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

'ราชกิจจาฯ'เผยแพร่คำสั่ง โปรดเกล้าฯตั้งตร.319ราย

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ 319 ราย พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 17.48 น.

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเล่ม 134 ตอนพิเศษ 12 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 ม.ค. 2560 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่ามีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน 319 ราย อาทิ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา เป็นรอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม เป็นรอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือ 191 นอกจากนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 2 ข ราชกิจจานุเบกษา 12 ม.ค. 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจํานวน 147 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ รายชื่อดังกล่าวเป็นไปตาม ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ก.ตร.ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเพียง กรณีที่ไม่มีรายชื่อโปรดเกล้าฯ 1 ราย เนื่องจากลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ หรือ เออรี่รีไทร์ ภายหลังก.ตร.มีมติแต่งตั้ง คือ พล.ต.ต.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ที่ได้รับแต่งตั้งจากก.ตร.ในครั้งนั้นเป็น รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ7) อ่านรายชื่อต่อทั้งหมดที่นี่ 
อ่านเพิ่มเติม 147 ตำแหน่งที่นี่


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 144