อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

'ไพบูลย์'ลองของ'รธน.ใหม่' ขอดูบัญชีการเงินวัดทั่วปท.

“ไพบูลย์” ใช้สิทธิข้อมูลข่าวสารขอดูบัญชีการเงินวัดทั่วประเทศ จาก ผอ.พุทธฯ อ้างจะได้ตรวจสอบว่า กระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการตาม รธน.ใหม่จะดำเนินการได้จริงหรือไม่ ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.52 น.


เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ 2560 ได้ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 6เม.ย. ที่ผ่านมา ดังนั้นในวันนี้ (7 เม.ย.) ตนจึงได้ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพราะทราบว่าทางมหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 40/2558 ให้วัดทุกแห่งจัดทำรายงานบัญชีทางการเงินและทรัพย์สินของแต่ละวัด โดยให้จัดส่งมาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเก็บรักษาไว้ ซึ่งตนได้ทราบว่าวัดทั่วประเทศจัดทำรายงานดังกล่าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศฺ 2559 ส่งมาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วเป็นจำนวนหลายวัดแล้วนั้น

นายไพบูลย์ กล่าวว่า เนื่องจากเอกสารดังกล่าวมิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็นความลับของทางราชการ ตนจึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 25 วรรคสอง มาตรา 41 และมาตรา 59 ขอสำเนาเอกสารข้อมูลทั้งสองรายการของทุกวัด ที่จัดส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รวบรวมเก็บรักษาไว้ หรือหากได้มีการจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ขอรับเป็นไฟล์ข้อมูลแทน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาแนวทางปฏิรูปการจัดการทรัพย์สินของวัด เพื่อให้เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเพิ่มความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อกิจการพระพุทธศาสนา อีกทั้ง ตนต้องการที่นำบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เพิ่งประกาศใช้บังคับ นำมาดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่า กระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการตามรัฐธรรมนูญใหม่จะดำเนินการได้จริงหรือไม่.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    2%
  • ไม่เห็นด้วย
    98%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10.27K