อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ลุ้นต่างด้าว65,000คนกลับไทยภายใน30เม.ย. 

ลุ้นต่างด้าว 65,000 คน กลับเข้ามาทำงานในไทยภายใน 30เม.ย. หลังรัฐบาลใจป้ำให้กลับประเทศฉลองสงกรานต์ เผยยอดออกนอกประเทศ 107,905 คน แต่เดินทางกลับเพียง 42,205 คน ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 17.17 น.

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.)เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ในกลุ่มที่จดทะเบียนผ่อนผันและถือบัตรสีชมพูเป็นเอกสารแสดงตน กลุ่มที่ผ่านการตรวจสัญชาติ และกลุ่มนำเข้าอย่างถูกกฎหมายเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-30 เม.ย. โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re – entry)ว่า ได้รับรายงานว่าระหว่างวันที่ 5 – 18 เม.ย.มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้า-ออก จำนวน 150,110 คน โดยเดินทางกลับประเทศต้นทาง จำนวนทั้งสิ้น 107,905 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู จำนวน 37,639 คน (กัมพูชา 17,662 คน ลาว 2,309 คน เมียนมา 17,668 คน) 

และกลุ่มที่มีพาสปอร์ต จำนวน 70,266 คน ส่วนแรงงานฯที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยมีจำนวน 42,205 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ถือบัตรชมพู 9,917 คน (กัมพูชา 5,427 คน ลาว 553 คน เมียนมา 3,937 คน) และกลุ่มที่มีพาสปอร์ต  จำนวน 32,288 คน (กัมพูชา 6,956 คน ลาว 3,730 คน เมียนมา 21,602 คน) โดยสัญชาติกัมพูชาเดินทางเข้า-ออกทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วมากที่สุด ขณะที่สัญชาติลาวเดินทางเข้า-ออกทางด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายมากที่สุด และสัญชาติเมียนมาเดินทางเข้า-ออกทางด่านตรวจคนเข้าเมืองตากมากที่สุด

“แรงงานดังกล่าวจะต้องกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้เท่านั้น โดยเข้า-ออกประเทศทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเดียวกัน”นายวรานนท์ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10