อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

มติครม.ซื้อเรือดำน้ำจีน ก่อหนี้ข้ามปีงบประมาณส่อขัดกม.

อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ ชี้มติครม.ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณซื้อเรือดำน้ำจากจีน 3.6 หมื่นล้านบาทขัดกฎหมายระบุมีความไม่ชอบมาพากลและไม่โปร่งใส ด้านฝ่ายกม.พรรคเพื่อไทยถามซื้อ 2 แถม 1เป็นสินค้าไม่มีคุณภาพใช่หรือไม่จี้รัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริง ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 16.38 น.

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.นายปรีชา สุวรรณทัต อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์กับ”เดลินิวส์ออนไลน์”ถึงการจัดซื้อเรือดำน้ำว่า มติครม.เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่เห็นชอบผูกพันงบประมาณข้ามปี สำหรับการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน ไม่ว่าจะลำแรกตามที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลง หรือ 3 ลำตามที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ไว้ก็ตามสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502 แต่การอนุมัติครั้งนี้น่าจะขัดหรือแย้งกับมาตรา 23

นายปรีชา กล่าวว่า เพราะตามข้อกฎหมายการก่อหนี้ข้ามปีงบประมาณตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 23 วรรคสามและสี่ความตอนท้าย บัญญัติไว้ ดังนี้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี....ใช้บังคับแล้วให้สำนักงบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อๆไปพร้อมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายใน 60 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ส่วนราชการดำเนินการ  ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน....คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการ...ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี....”ตาม มาตรา 23 วรรค 3กำหนดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณของทุกหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจะต้องดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติรายการ วงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพร้อมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดให้เสร็จครบถ้วนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนก็จะต้องดำเนินการดังกล่าวตามที่มาตรา 23 กำหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ประการใด

นายปรีชา กล่าวว่า แต่การที่ได้ชี้แจงยืนยันว่าเพิ่งมีมติครม.อนุมัติในการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  จึงล่วงเลยระยะเวลาที่ไม่อาจกระทำได้ตามมาตรา 23 วรรค3แล้วมติครม.ดังกล่าวจึงไม่มีผลตามกฎหมายหรือตกเป็นโมฆะเว้นแต่จะเป็นมติ ครม.ในกรณีอื่นเช่นให้ก่อหนี้เกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา 23 วรรคท้าย

เมื่อถามว่าสามารถยกเลิกมติ ครม. หรือประชาชนร้องเอาผิดกับรัฐบาลได้หรือไม่ นายปรีชา กล่าวว่า สามารถทำได้ ซึ่งเชื่อว่าจะมีคนร้องเรื่องนี้แน่นอน  ส่วนการยกเลิกมติครม.เรื่องนี้นั้นสามารถทำได้เพราะอย่าลืมว่าในการประชุมมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานในการประชุมด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ส่วนตัวมองว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลและไม่มีความโปร่งใส

ด้านนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล หนึ่งในทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวกับ”เดลินิวส์ออนไลน์ ว่า  ตนขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลคือ  1.รัฐบาลควรต้องชี้แจงให้กับสาธารณชนได้รับทราบความจริงในเรื่องนี้เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล 2.การที่รัฐบาลบอกว่าซื้อ 2 แถม 1นั้น ความจริงแล้วมันเป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่าหรือราคาใช่หรือไม่ และ 3.การที่รัฐบาลจะทำอะไรควรต้องระมัดระวังเพราะขณะนี้รัฐธรรมนูญได้ประกาศใช้แล้ว การจะทำอะไร หรืออนุมัติอะไรก็ตามหากเกิดความเสียหายคณะรัฐมนตรี.ทั้งคณะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นรัฐบาลต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่าง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    9%
  • ไม่เห็นด้วย
    91%

บอกต่อ : 131