อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

3 ปีรัฐบาล"ลุงตู่" ปราบโกงดีขึ้น -ศก.แย่ลง

"ดุสิตโพล"มอง 3 ปี รัฐบาล"พล.อ.ประยุทธ์" ปราบโกงดีขึ้น ขณะที่ ศก.แย่ลง ส่วน 1ปี ที่เหลือขอเร่งแก้ปัญหาปากท้อง -บริหารบ้านเมืองตามโรดแม็พ เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.53 น.

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “3 ปีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อะไรดีขึ้น?อะไรแย่ลง?”ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ค.60 จำนวน1,264 คน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนใน 3 ประเด็น ดังนี้ "ประชาชนคิดว่า 3 ปีภายใต้การบริหารของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อะไรดีขึ้นบ้าง" อันดับ 1 การควบคุมดูแลไม่ให้มีการชุมนุมประท้วง และการเคลื่อนไหวต่างๆ ร้อยละ73.81 อันดับ 2.การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 71.84 อันดับ 3 การจัดระเบียบสังคม/ทวงคืนผืนป่า ร้อยละ 66.06 อันดับ 4 การทำงานตามโรดแม็พ การตัดสินใจเด็ดขาด ร้อยละ 55.30 และอันดับ 5 การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 52.85

ส่วนประเด็นคำถามว่า "ประชาชนคิดว่า 3 ปี ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ อะไรแย่ลงบ้าง" อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ชีวิตความเป็นอยู่ ร้อยละ 77.06 อันดับ 2 การบังคับใช้กฎหมาย การจำกัดสิทธิเสรีภาพ ร้อยละ 72.93 อันดับ 3 ราคาและผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 69.30 อันดับ 4 การบริหารบ้านเมือง/การใช้งบประมาณ 60.76 อันดับ5 การก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 57.91
 
ส่วนคำถามว่า "เหลือเวลาอีก 1 ปี ก่อนจะมีการเลือกตั้ง ประชาชนอยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ทำอะไรบ้าง" อันดับ 1 เร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แก้ปัญหาปากท้อง ร้อยละ 83.70 อันดับ2 ช่วยเหลือดูแลสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ช่วยเหลือคนตกงาน ว่างงาน ร้อยละ 82.75 อันดับ 3 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้3xuลดลง ร้อยละ 74.37อันดับ 4 เดินหน้าบริหารบ้านเมืองตามโรดแม็พต่อไป 71.52 อันดับ 5 แก้ไขกฎหมายที่สำคัญๆ พิจารณาบทลงโทษให้เหมาะสม เป็นธรรม ร้อยละ 70.97.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    7%
  • ไม่เห็นด้วย
    93%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 406