อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

สปท.ฟุ้งทำงานสำเร็จ100% ทำใจพ้นเก้าอี้ปลายก.ค.

“สปท.”ทำใจจ่อพ้นเก้าอี้ปลายเดือนก.ค.นี้ หลัง สนช.ฉลุยผ่านร่างพ.ร.บ.แผนปฎิรูป วาระ3 ฟุ้งทำงานเสร็จ 100% เตรียมหาวันมอบให้ “บิ๊กตู่” จับตาปลายเดือน มิ.ย. “สปท.- สนช.”แห่ลาออกลงสมัครส.ส. พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 12.55 น.

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.  ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน  เลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (วิปสปท.) แถลงภายหลังการประชุมวิปสปท. ว่า ในการประชุมสปท.วันที่  26 มิ.ย.มีวาระการพิจารณาสำคัญคือ การพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องแผนการปฏิรูปการอุดมศึกษา มีข้อเสนอสำคัญคือ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เพื่อกำกับดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ และให้แยกการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษาออกจากการประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน  เน้นการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นสำคัญส่วนการประชุมสปท.วันที่ 27มิ.ย.มีวาระสำคัญคือ การพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูปการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบเพื่อความยั่งยืน และรายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา  เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาในด้านนิติบัญญัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้สปท.ด้านต่างๆ ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการปฎิรูปประเทศ 100 เปอร์เซนต์แล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงที่กมธ.แต่ละคณะจะเก็บรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ ก่อนที่ทางสปท.จะได้ส่งมอบให้กับนายกรัฐมนตรีและครม.นำไปสานงานต่อ

โฆษก วิป สปท. กล่าวต่อว่า ส่วนการสิ้นสภาพของสปท.นั้น สปท.จะหมดวาระการทำงาน ภายหลังที่ร่างพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ... มีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนก.ค.ถึงต้นเดือนส.ค.นี้ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 ที่ให้ สปท.ทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฎิรูปประเทศ ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ไม่เกิน 120 วัน นับจากวันที่ 6 เม.ย.60 ซึ่งจะครบ 120 วัน ในวันที่ 3 ส.ค.นี้  อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีสมาชิกสปท.คนใดลาออก เพื่อไปรับสมัครเลือกตั้งส.ส.บ้าง  คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปลายเดือนมิ.ย.นี้ เนื่องจากจะครบกำหนด 90 วันตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่า สมาชิก สปท.และสนช. ที่จะลาออกไปลงสมัครส.ส.จะต้องลาออกจากตำแหน่งภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว 90 วัน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22