อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

'บิ๊กกพร.'บุกญี่ปุ่นเซ็นเอ็มโอยู 2 ชาติปั้นแรงงานไทย

"อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" บุกญี่ปุ่นเซ็นเอ็มโอยู 2 ชาติจับมือปั้นแรงงานไทยทำงานผู้บริบาลคนแก่ ชี้ตลาดสดใส ทำเงินเข้าประเทศอื้อ เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.40 น.

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่อำเภอฟูจิ  ประเทศญี่ปุ่น นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาการดูแลผู้สูงอายุและจัดส่งไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นว่า กพร.ได้จับมือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระและโรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล พัฒนาฝีมือแรงงานสาขา การดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะนิสัยของแรงงานไทยให้เหมาะสม ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้าทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยมี สหกรณ์ Hatonoie ซึ่งได้รับมอบหมายจากทางการญี่ปุ่นในการบริหารจัดการในเรื่องนี้เป็นสักขีพยานด้วย เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีผู้สูงอายุมากและกำลังขาดแคลนแรงงานที่จะดูแลบริบาลผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงเป็นตลาดใหม่ที่เปิดโอกาสให้แรงงานไทยสามารถไปประกอบอาชีพนี้ได้ ซึ่งจะสร้างเม็ดเงินกลับสู่ประเทศไทยได้อย่างมาก อีกทั้งปัจจุบันมีผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นส่วนหนึ่งมาพำนักในประเทศไทย รวมทั้งประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเป็น Smart Wellness – Long Stay
 
นายธีรพล กล่าวอีกว่า โรงเรียนอรัญญารักษณ์บริบาล จะทำหน้าที่ประสานกับสหกรณ์ Hatonoie ในการให้การสนับสนุนข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานสถานประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะรับแรงงานไทยที่สำเร็จหรือจบการฝึกอบรม  เข้าฝึกงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงการพัฒนาฝีมือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนอรัญญารักษณ์บริบาล ได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมบุคลากรให้มีความพร้อม เพื่อขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา การดูแลผู้สูงอายุ และดำเนินการทดสอบฯ ในสาขาดังกล่าวด้วยขณะเดียวกันโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระจะให้การสนับสนุนการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นให้แก่แรงงานไทย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและมีความประสงค์จะไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการ และปัจจัยอื่นที่จำเป็นต่อการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ระหว่างปี 2558-2559 กพร.ดำเนินการฝึกอบรมให้กับแรงงานในสาขา การดูแลผู้สูงอายุ ไปแล้วกว่า 800 คน สำหรับปี 2560 ดำเนินการแล้ว 286 คน ซึ่งสาขาดังกล่าวมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1  ผู้ที่ต้องการทดสอบฯ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61