อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

รัฐเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4 ส.ค.นี้

ปลัดสปน.เผย“ออมสิน”สั่งผู้ตรวจฯประสานผู้ว่าฯเกาะติดงานแก้น้ำท่วม เปิดรับบริจาคเงินกองทุนช่วยเหลือ 4 ส.ค.นี้ ชื่อ “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.42 น.

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่พระลานพระราชวังดุสิต  นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า กองทุนดังกล่าวอยู่ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ที่รัฐบาลมีมาตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมในเหตุการณ์ต่างๆ โดยปัจจุบัน กองทุนฯมีเงินประมาณ 700 กว่าล้านบาท  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รัฐบาลโดยนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฯ สั่งการให้เตรียมพร้อมการเข้าช่วยเหลือ รวมถึงเร่งรัดผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลแต่ละเขตพื้นที่ให้ไปติดตามกับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนั้นๆ เป็นอย่างไรบ้าง มีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บหรือไม่อย่างไร ซึ่งตนในฐานะกำกับดูแลเขตส่วนราชการได้เตรียมการงานตรงนี้แล้ว เท่าที่สำรวจในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากปัญหาน้ำท่วม  ขณะเดียวกัน คณะกรรมการกองทุนฯจะมีการประชุมในวันที่ 4 ส.ค.นี้ เวลา 10.30 น. ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือหรือชดเชยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศครั้งนี้ โดยยังจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ก่อนหน้านี้
               
 นายจิรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น แต่ละจังหวัดยังมีงบฉุกเฉินสำรองที่ได้รับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย ไว้อยู่แล้วจังหวัดละ 20 ล้านบาท  ส่วนกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของ สปน.เป็นกองทุนกลางสำหรับการช่วยเหลือทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ภาคอีสาน โดยการช่วยเหลือในแต่ละส่วนจะไม่ซ้ำซ้อนกัน ถ้าจังหวัดใดดำเนินการได้ตามขีดความสามารถของตัวเอง ก็ใช้งบประมาณที่จังหวัดนั้นมีอยู่ แต่ถ้ามีความจำเป็นที่นอกเหนือนั้นจึงจะมาขอรับเงินจากกองทุนนี้ได้ ทั้งนี้ การเปิดรับบริจาคเงินเข้ากองทุนฯจะเริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.นี้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 77