อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลฯได้เฮ น้ำลดต่อเนื่อง

วิกฤตอุทกภัย 8 จังหวัดคงที่ ยอดเซ่นน้ำท่วมเพิ่มเป็น 32 ราย ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานีเตรียมเฮ คาดเข้ามวลน้ำสู่เข้าภาวะปกติภายใน 4-5 วัน อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 13.37 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-13 ส.ค.2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 44 จังหวัด รวม 301 อำเภอ 1,661 ตำบล 13,312 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 583,448 ครัวเรือน 1,850,403 คน ผู้เสียชีวิต 32 ราย บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 4,129 หลัง ถนน 2,390 สาย บ่อปลา 21,642 บ่อ ปศุสัตว์ 795,781 ตัว พื้นที่การเกษตร 3,887,604 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด 35 อำเภอ 206 ตำบล 1,288 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 44,976 ครัวเรือน 139,844 คน จุดอพยพ 35 จุด 922 ครัวเรือน 3,326 คน แยกเป็นภาคอีสาน 7 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.สกลนคร น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 18 อำเภอ  ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสกลนคร อ.กุสุมาลย์ และอ.โคกศรีสุพรรณ 2.จ.กาฬสินธุ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 18 อำเภอ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ 3.จ.นครพนม ฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากหนองหาร จ.สกลนคร ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำเภอ 4.จ.ร้อยเอ็ด น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 20 อำเภอ  ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เสลภูมิ อ.เชียงขวัญ อ.จังหาร อ.โพธิ์ชัย และอ.ทุ่งเขาหลวงนายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า 5.จ.ยโสธร น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 9 อำเภอ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย และอ.ค้อวัง 6.จ.อุบลราชธานี น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 22 อำเภอ ปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน 9 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ เป็นต้น 7.หนองคาย ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อ.เฝ้าไร่ รวม 2 ตำบล ขณะที่ภาคกลางเหลือ 1 จังหวัด คือ จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม จากการติดตามภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าพื้นที่น้ำท่วมในเขตชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างในจ.ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ได้ผ่านจุดวิกฤตน้ำท่วมสูงสุดไปแล้ว โดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วัน ขณะที่พื้นที่ที่คาดว่าจะมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานส่วนใหญ่จะเป็นนาในที่ลุ่มและแก้มลิงธรรมชาติ สำหรับการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนลำปาวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วม แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน จึงต้องเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักและสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11