อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

กรมชลฯหนุนตั้งสนง.ทรัพยากรน้ำฯ

อธิบดีกรมชลประทานหนุนนายกฯตั้งสนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นมันสมองด้านน้ำของประเทศ-แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นระบบทุกลุ่มน้ำ อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 15.40 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีแนวทางจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นหน่วยงานดูแลกำกับการแก้ปัญหาน้ำของประเทศเกิดความสมบูรณ์ต่อเนื่องกันทั้งระบบครบวงจร ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ทุกหน่วยงานด้านน้ำที่กระจายอยู่หลายกระทรวงเกิดการทำงานบูรณาการเรื่องน้ำอย่างแท้จริง และจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานกลางมาวิเคาระห์ กำหนดแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายอย่างชัดเจนทำแผนใดก่อนหลัง เปรียบเหมือนกับหน่วยงานนี้เป็นมันสมองในเรื่องน้ำของประเทศ มาวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งประเทศ 5 ด้าน น้ำกิน-ใช้ น้ำรักษาระบบนิเวศ น้ำเพื่อการพัฒนาและผลิต โดยเฉพาะน้ำท่วมน้ำแล้งให้เกิดความยั่งยืน มั่นคงในทุกลุ่มน้ำ ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งตนเห็นว่าควรทำมานานแล้วที่มีหน่วยงานกลาง มาขับเคลื่อนเรื่องน้ำเกิดความต่อเนื่องทุกรัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับนโยบายไปปฎิบัติตามที่นายกฯเห็นชอบในแนวงทางเดียวกัน จะสามารถแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาต่างคนต่างทำในพื้นที่ตนเอง หรือบางหน่วยงานรับไปทำแต่ทำไม่ตรงจุด โดยโครงการน้ำต่างๆจะไม่หายเหมือนปี 2554

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวอีกว่า กรมชลประทาน ยังสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ ในวันที่ 15 ส.ค.นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะนัดหารือถึงขอบข่ายแผนงานต่างๆให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงแผนงานเร่งด่วนปี 2561-2562 เช่น โครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โครงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยพื้นที่อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โครงการป้องกันบรรเทาอุกภัยลุ่มน้ำยม ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นต้น  ทั้งนี้ในส่วนงบประมาณไม่ได้ไปรวมไว้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยงบประมาณที่กรมชลประทานได้รับนั้น เป็นไปตามภารกิจซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปี ตามที่มีการแบ่งงบรายกลุ่ม มีทั้งงบกลุ่มจังหวัด งบภูมิภาค  โดยกรมชลฯต้องไปบูรณาการทำงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 31