อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

กมธ.3ฝ่ายถกร่างพ.ร.ป.กสม.แขวนปมตัวแทนเอ็นจีโอร่วมสรรหา

กมธ.3 ฝ่ายถกร่างพ.ร.ป.กสม. แขวนปมตัวแทนเอ็นจีโอด้านสิทธิมนุษยชนร่วมเป็นกก.สรรหา  “สุรชัย”ให้ 2 ฝ่ายกลับไปหาข้อมูลก่อนนัดหาข้อยุติ 6 ก.ย. จันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 17.09 น.

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย) พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อโต้แย้งของประธานกสม.ที่ได้ทำหนังสือมายังประธานสนช.เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ว่าร่างพ.ร.ป.ดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่กสม.โต้แย้งในมาตรา 8 เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ที่เข้ารับการสรรหาต้องมีประสบการณ์ในแต่ละด้านไม่น้อยกว่า 10 ปี ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 246 วรรค 2 หรือไม่นั้น  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าวตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งประธานกสม.ก็ไม่ได้เสนอความเห็นแต่อย่างใด
                
นายสุรชัย กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่กสม.โต้แย้งว่า มาตรา 11 วรรคห้า ที่กำหนดให้ในระหว่างที่ไม่มีกรรมการสรรหาที่มาจากผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนให้กรรมการสรรหาเท่าที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนได้นั้นไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกสม.เห็นว่ามาตรา 246 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ มีเจตนารมณ์ต้องการให้มีตัวแทนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นกรรมการสรรหาแต่ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวกลับยกเว้นถือว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ 

ขณะที่ตัวแทนจากกรธ.ชี้แจงว่า การเขียนยกเว้นไว้ เพื่อให้กรรมการสรรหาที่เหลืออยู่สามารถดำเนินการสรรหาได้ทันที หากรอให้ครบจะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามตัวแทนกสม.ก็ยังยืนยันว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ เพราะต้องมีตัวแทนจากองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วยจึงสรรหาได้ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผล จึงขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปหาข้อมูลเพื่อมาชี้แจงต่อที่ประชุมอีกครั้งในการประชุมวันที่ 6 ก.ย. อย่างไรก็ตามตนได้นัดประชุมอีก 2 นัดคือวันที่ 11-12 ก.ย.เพื่อพิจารณาให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ 15 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 15 ก.ย. โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 12 ก.ย.จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสนช.วันที่ 15 ก.ย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น