อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

36สนช.เคลียร์รับคำวินิจฉัยศาลรธน.

36 สนช.ชี้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ จ่อเดินหน้าร่างกฎหมายองค์กรอิสระตามเหมาะสม อังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 17.35 น.

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ในฐานะ 1 ใน 36 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 56 อาจขัดรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า จากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าร่างดังกล่าวไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทำให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เป็นเรื่องที่ประธานสนช.จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป ส่วนคำวินิจฉัยดังกล่าวจะเป็นบรรทัดฐานต่อการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นหรือไม่นั้น เจตนารมณ์ของสนช.ต้องการให้เกิดความชัดเจน เพราะเห็นว่าอาจมีประเด็นสุ่มเสี่ยงที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ได้เขียนข้อยกเว้นเรื่องคุณสมบัติของผู้ตรวจฯไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งจะโยงกับผู้ตรวจฯที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้  

“สำหรับการพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปเป็นไปตามความเหมาะสมว่ากรรมการองค์กรอิสระชุดใดทำไมต้องเซตซีโร่หรือต้องรีเซต อย่างกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่มากขึ้น ดังนั้นคุณสมบัติจะต้องพิเศษ จึงต้องเซตซีโร่  ขณะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ซึ่งเซตซีโร่ เพราะมีความเกี่ยวโยงกับสนธิสัญญาหรือหลักการปารีส”นพ.เจตน์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น