อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

กมธ.3ฝ่ายยอม"ประธานกสม."ให้เอ็นจีโอร่วมกก.สรรหา

กมธ.3 ฝ่ายยอม “ประธานกสม.” แก้ ร่างพ.ร.ป.กสม ปมเอ็นจีโอต้องร่วมกก.สรรหา ยันสนช.ถกกฎหมายลูกไม่หลายมาตรฐาน พุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 16.34 น.

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา(กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย) ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อโต้แย้งของกสม.ในประเด็นเกี่ยวกับกรรมการสรรหากสม.ที่ร่าง พ.ร.ป.ที่สนช.ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น ใน มาตรา 11 วรรคสี่  ที่กำหนดหากพ้นกำหนดเวลาเลือกกรรมการสรรหาที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว ยังไม่มีกรรมการสรรหาที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ซึ่งนายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ชี้แจงเหตุผลและยืนยันว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 246 วรรคสี่ ที่บัญญัติให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย ปรากฏว่าที่ประชุมได้มีการถกเถียงและเห็นคล้อยตามข้อโต้แย้งของประธานกสม.ว่ามีเหตุผลฟังได้ จึงได้มีแก้ไขว่า ในการสรรหากสม.จะต้องมีตัวแทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วยอย่างน้อย 1 คน จากเดิมให้กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่สรรหาได้เลย
            
นายวัลลภ ยังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรณีที่สนช.กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันอยู่ต่อจนครบวาระไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าชัดเจนแล้ว การที่กรรมการองค์กรอิสระจะเซตซีโร่หรือไม่อยู่ที่อำนาจของสนช.จะพิจารณาตามความเหมาะสมของอำนาจหน้าที่  แต่ไม่ใช่ว่าเรามีหลายมาตรฐาน อย่างเช่นที่ผ่านมาได้กำหนดให้เชตซีโร่กกต. ซึ่งการจะกำหนดอย่างไรจะต้องมีเหตุผลตอบสังคมได้ ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าไม่ผิดแล้วสนช.จะทำได้ตามใจชอบ ไม่มีบรรทัดฐาน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น