อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มท.สั่งเข้มตรวจสอบขายเหล้าใกล้สถานศึกษา

มหาดไทยสั่งทุกจังหวัดตรวจเข้มสถานประกอบการ แฝงขายน้ำเมาใกล้สถานศึกษา ระบุหากพบดำเนินกฎหมายทันที แนะแจ้งศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศ จันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 14.41 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากกรณีปรากฏข่าวมีสถานบริการหรือสถานประกอบการที่อยู่ใกล้สถานศึกษามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดให้มีกิจกรรมมั่วสุมดื่มสุราในสถานบริการ ปล่อยปละละเลยให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการโดยไม่มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการเข้มงวดกวดขันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกระทรวงจึงได้กำชับให้ทุกจังหวัดกำกับดูแลและควบคุมสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดังนี้ 1.ให้ฝ่ายปกครองตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 ก.ค.58 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 ลงวันที่ 29 ก.ค.59 ห้ามมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ

นายชยพล กล่าวอีกว่า 2.กำกับดูแลไม่ให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการมีพฤติการณ์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 3. ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย กระทรวงฯขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลแนะนำ ตักเตือนบุตรหลานให้ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่ถูกต้อง อย่ากระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    85%
  • ไม่เห็นด้วย
    15%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8