อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ไม่มารายงานตัวถือว่าขัดคำสั่ง!สปน.แจงขั้นตอนรับโอน'พงศ์พร'

ปลัดสปน.แจงขั้นตอนรับโอน“พงศ์พร”นั่งผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกฯ เชื่อไม่มีปัญหาทำงาน  พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.20 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 220/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยให้รับโอนย้ายพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มาเป็นผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่า เป็นอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการพิจารณามอบหมายงานต่อไป

ด้านนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา ในการรับโอนพ.ต.ท.พงศ์พร ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลน.) ได้ส่งหนังสือดังกล่าวต่อสปน.และพศ. เพื่อให้พศ. แจ้งต่อพ.ต.ท.พงศ์พร ให้รับทราบและมอบหมายงานในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยของหน่วยงานเดิม เมื่อเรียบร้อย ก็จะมีหนังสือส่งตัวให้มารายงานตัวในวันที่สปน.  ทั้งนี้ในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องมารายงานตัวที่สปน. และตามปกติ เมื่อหน่วยงานได้รับคำสั่งแล้ว จะต้องเร่งดำเนินการ แต่ถ้าไม่มา จะเป็นการขัดคำสั่ง คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะข้าราชการน้อมรับคำสั่งผู้บังคับบัญชา สำหรับภารกิจของผู้ตรวจราชการฯนั้น จะให้ติดตามแผนงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ได้มีตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนการลงพื้นที่เป็นไปตามวาระโดย 1 ปี มี 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 3 เดือน อาจลงพื้นที่ไตรมาสละ 1 ครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีไม่ได้สอบถามความคืบหน้าในการมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติหน้าที่ของพ.ต.ท.พงศ์พร.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15