อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ปลุก'ท้องถิ่น'ก้าวสู่4.0เป็นนักบริหารมากกว่านักการมือง

เสวนา"ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ"ปลุกความฮึกเหิมการบริหารท้องถิ่นก้าวสู่4.0 ต้องเป็นนักบริหารมากกว่านักการเมือง ชี้รธน.60เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นคิดอิสระตอบสนองประชาชน พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.45 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่อิมแพคเมืองทองธานี วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า  จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง  "ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)” โดยจะเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงทบทวนสถานการณ์ของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวว่า การกระจายอำนาจนั้นเป็นเป้าหมายในเชิงนโยบาย จะทำให้ประชาชนเข้มแข็ง โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 จะเปิดโอกาสให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดอิสระไม่ต้องรอการถ่ายโอนเพื่อให้ตรงความต้องการของท้องถิ่นและประชาชน ทั้งนี้อยากให้ท้องถิ่นคำนึงถึงประชาชนโดยที่ไม่ใช่มีแต่ภารกิจเยอะแยะแต่ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ติดระเบียบบ้างกฎหมายบ้าง ทั้งนี้ต้องสร้างผู้นำท้องถิ่นที่มีความสามารถและพร้อมจะทำงาน ตอบโจทย์ประชาชนให้ตรงจุดด้านนายจรัส สุวรรณมาลา อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าทุกวันนี้การปกครองส่วนท้องยังดำเนินการทำงานได้ แม้ว่ารัฐบาลจะไม่สนใจในการกระจายอำนาจ เพราะท้องถิ่นมีการบริหารที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมากกว่าเดิม ไม่เหมือน 20 ปีที่แล้ว คุณภาพของงานในปัจจุบันก็เช่นกัน ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้อย่างสบาย หากในอนาคตรัฐบาลเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ ท้องถิ่นคงจะทำงานได้ดีขึ้น ส่วนอนาคตตนอยากให้นักบริหารเมืองมีการแก้ไขปัญหาให้ก้าวข้ามกระทรวง ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เพื่อตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 กฎหมายของประเทศก็ต้องเปิดโอกาสให้ส่วนท้องถิ่นมีการคิดและบริหารเอง ไม่ใช่ทำภารกิจตามรายการ รัฐบาล  กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งอยากให้ผู้นำท้องมองการบริหารงานเป็นองค์รวมมากกว่าการเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ

ขณะที่นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  กล่าวว่า สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเน้นให้เทศบาลส่วนท้องถิ่น บริหารกันเอง สร้างศรัทธาให้ประชาชน รวมถึงการดูแลบริการประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ตลอดจนสร้างประชาธิปไตยในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ที่ผ่านมาการปกครองส่วนท้องถิ่นเจอปัญหามากมายกับการตรวจสอบ หรือภาพลักษณ์ที่ไม่ดี  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ส่วนท้องถิ่นน่าจะทำผลประโยชน์ทางการบริหารได้มากกว่า  ดังนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำให้ภาครัฐเห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นเพื่อน้องการแก้ปัญหาแก่ประชาชนสะท้อนความต้องการของภาครัฐ ในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่วนการกระจายอำนาจจะเป็นการทำให้องค์กรมีอำนาจในการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการดำเนินงานคือความศรัทธาในประชาชน  ส่วนในอนาคตการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีอุดมการณ์ในการสร้างเป้าหมาย ต้องเป็นนักบริหารมากกว่านักการเมือง ดึงคนข้างล่างให้ตามทันในการเปลี่ยนแปลง อย่าทิ้งใครเอาไว้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11