อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

ศาลปค.สั่งมท.คืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่น351คน

“ศาลปกครองกลาง” สั่ง มท. คืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่น 351 คน ชาวบ้านวอนหน่วยงานรัฐยุติคดี ไม่อุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด พฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นจากห้วยส้าน อำเภอแม่สอด จำนวน 351 คน หลังบุคคลทั้งหมดยื่นฟ้องรมว.มหาดไทยกับพวกรวม 4 ราย ไม่รับรองสัญชาติให้กับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งที่ไม่รับรองสัญชาตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้กระทรวงมหาดไทยคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นทั้ง 351 คน

โดยนายสุรพงษ์ กองจันทึก ทนายความ กล่าวว่า เหตุผลที่ทำให้ศาลมีคำสั่งคืนสัญชาติไทยให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ เพราะมีหลักฐานทางประวิติศาสตร์ว่าอาณาเขตที่คนกลุ่มนี้อยู่ เคยเป็นส่วนหนึ่งของสยาม แต่พลัดถิ่นไปเพราะไทยเสียดินแดนในปี 2411 จึงถือเป็นคนไทย รวมทั้งทางการเคยมีการขึ้นทะเบียนเป็นคนไทยพลัดถิ่นไว้แล้ว แต่ต่อมาเกิดความคลาดเคลื่อนทำให้ไม่รับรองสัญชาติไทยให้คนกลุ่มนี้ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยยุติคดีเพียงเท่านี้ โดยไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากคนไทยเหล่านี้เสียสิทธิมานานแล้ว หากยื่นอุทธรณ์ก็จะทำให้คดียืดเยื้ออีกหลายปี และก่อนหน้านี้เคยมีคดีที่ศาลปกครองกลางตัดสินให้คืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่นจำนวน 73 คนมาแล้ว กระทรวงมหาดไทยก็ดำเนินการให้โดยไม่มีการอุทธรณ์ด้านนางสาวบุญปั๋น วงษ์คำเครือ อายุ 37 ปี ชาวบ้านบ้านวังผา หมู่ 4 อ.แม่ละมาด จ.ตาก หนึ่งในผู้ฟ้องคดีลำดับที่ 79 กล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่า รู้สึกดีใจมากที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาคืนสัญชาติไทยให้ เพราะจะได้สิทธิที่เสียไปคืนกลับมา โดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และหวังว่ากระทรวงมหาดไทยจะคืนสัญชาติไทยโดยไม่ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 507